Toczyk gruszowiaczek – morfologia i szkodliwość

Toczyk gruszowiaczek – morfologia i rośliny żywicielskie

  • Gatunek polifagiczny, atakuje wiele gatunków drzew liściastych. W sadach najczęściej występuje na jabłoniach i gruszach, ostatnio spotykany licznie na wiśniach.
  • Toczyk jest maleńkim motylem o długości do 5 mm, rozpiętość skrzydeł do 7,5 mm. Skrzydła przednie szare, błyszczące, skrzydła tylne żółte z czarnymi liniami.
  • Jaja niewidoczne gołym okiem. Gąsienica do 3 mm, jasnozielona z czarną głową.

Toczyk gruszowiaczek – rozwój

  • Zimują poczwarki w białych oprzędach.
  • Lot motyli rozpoczyna się w fazie zielonego pąka a kończy się w fazie kwitnienia jabłoni.
  • Motyle drugiego pokolenia pojawiają się w lipcu. Samice tej generacji mają lepsze warunki do rozwoju niż wiosną.
  • Gradacje Toczyka gruszowiaczka obserwuje się co kilkanaście lat – w ostatnich latach notuje się wyraźny wzrost występowania szkodnika.

Toczyk gruszowiaczek – zalecenia lustracji

Okres wczesnowiosenny
Obejrzeć pnie, korony, grubsze gałęzie zwłaszcza wokół spękań i zranień na 50 losowo wybranych drzewach.
Próg zagrożenia – liczne kokony poczwarkowe

Druga połowa czerwca
Przejrzeć po 40 liści z 10 drzew
Próg zagrożenia – 10 min/100 liści

Koniec sierpnia-wrzesień
Przejrzeć po 40 liści z 10 drzew
Próg zagrożenia – 100 min/100 liści