przymrozki

Aminokwasy roślinne

Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową, które należą do najważniejszych w żywych organizmach, ponieważ...

Zobacz więcej

Przerzedzanie 2018

Korzyści wynikających z przerzedzania jest wiele. Przeprowadzanie tego zabiegu m.in. pozwala uzyskać jednorodny plon wysokiej jakości (średnica, wybarwienie) i wyrównane...

Zobacz więcej