glicyna

Aminokwasy roślinne

Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową, które należą do najważniejszych w żywych organizmach, ponieważ...

Zobacz więcej