Szkolenie dla „Młodych Sadowników” – cięcie jabłoni i gruszy – wideo

28 stycznia w Golianach odbyło się szkolenie zorganizowane dla grupy „Młodych sadowników” przez Agrosimex.
W materiale przedstawiamy najnowsze zalecenia cięcia jabłoni i grusz, które na tym spotkaniu przekazał doradca sadowniczy z Belgii – Bart Liesenborghs. Po pokazie cięcia odbyło się szkolenie, na którym Robert Binkiewicz przybliżył gościom ofertę handlową i doradczą Agrosimex, natomiast Bart Liesenborgs przekazał cenne informacje dotyczące zasad nawożenia oraz zabiegów poprawiających zawiązanie owoców.

Cięcie jabłoni


Formując drzewo jabłoni należy pamiętać o jego odpowiednim kształcie, a mianowicie wąskim wrzecionie. Pozwoli to na dobrą dystrybucję światła i produkcję owoców dobrej jakości. Zanim jednak rozpoczniemy ciąć drzewo, trzeba zwrócić uwagę na równowagę między wzrostem a plonowaniem. Aby ta równowaga była zachowana, drzewo powinno mieć jeden dominujący przewodnik, zakończony w górnej partii pojedynczym, dominującym przyrostem. Aby tak było należy wybrać taki jednoroczny pęd, skrócić nad nim wierzchołek drzewa, a następnie skrócić ten przyrost przy 5-6 pąku liściowym. Taki pęd przejmie nadmiar energii, co ograniczy rozrastanie się pędów bocznych.
Rozpoczynając cięcie odmian z grupy Janagold, Ligol, należy pozostawiać tylko te gałęzie i przyrosty zakończone pąkiem kwiatowym. Pozwoli to kontrolować siłę wzrostu drzewa i zapewni dobre plonowanie. Aby osiągnąć ten cel, przyrosty jednoroczne powinny mieć długość 25-30 cm. To zapewni optymalny rozmiar owoców. Gałęzie zakończone krótszymi przyrostami nie mają wystarczającego wigoru i będą produkowały zbyt drobne owoce.
Gałęzie pierwszego piętra skracamy również na pędzie jednorocznym przy 4-5 pąku liściowym, jeśli znajdują się zbyt nisko. Jeżeli są na odpowiedniej wysokości to nie skracamy.

Cięcie gruszy


Jedną z najpopularniejszych odmian grusz jest Konferencja. Aby produkować owoce dobrej jakości i uzyskiwać dobre plony należy przestrzegać kilku zasad przy prowadzeniu i cięciu drzew Konferencji. Podobnie jak w przypadku jabłoni pożądany jest dominujący przewodnik, zakończony pędem jednorocznym, skróconym przy 3-5 pąku liściowym. Jednak w odróżnieniu od jabłoni grusze nie zakładają pąków kwiatowych na pędach jednorocznych. Dlatego trudniej utrzymać drzewa w ryzach. Aby tego uniknąć, należy formować silne, dominujące gałęzie dolnego piętra tzw. stół, w ten sposób, aby były ukształtowane pod kątem 45°. Nie mogą się one opuszczać, powinny być zawsze wzniesione do góry, dlatego również muszą być zakończone jednorocznym przyrostem, skróconym przy 3-5 pąku liściowym. Teoretycznie wszystkie jednoroczne pędy w pozostałej części korony powinny być wycięte. Jednak ze względu na ryzyko wystąpienia przymrozków wiosennych lub przemiennego owocowania, dla bezpieczeństwa należy pozostawić kilka słabych, zakończonych pąkiem kwiatowym. Stanowić one będą pewną rezerwę i gwarancję plonu w niekorzystnych okolicznościach.

Partner cyklu: sekatory Original Loewe