Szara pleśń truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie

  • Szara pleśń występuje w strefie klimatu umiarkowanego i subtropikalnego,
  • Choroba atakuje: truskawki, poziomki, porzeczki, maliny, jeżyny, jabłonie, grusze, pomidory, fasolę, sałatę, len, konopie, ziemniaki oraz wiele roślin ozdobnych, leczniczych i chwastów powszechnie występujących na terenie Polski.

Szkodliwość choroby

  • Choroba powoduje największe straty w lata ciepłe i wilgotne, z dużą ilością opadów w okresie kwitnienia i dojrzewania owoców,
  • W wyniku silnych infekcji straty mogą być bardzo duże, nawet do 80%,
  • Masowe gnicie owoców obserwuje się w czasie transportu i przechowywania owoców.

Cykl rozwojowy szarej pleśni

  • Optymalne warunki dla infekcji stwarza wysoka wilgotność powyżej 90% i temperatura powyżej 15°C (optimum infekcji 18 – 25°C),
  • Poniżej 10°C i powyżej 30°C zagrożenie infekcją jest relatywnie niskie.