SYLLIT 544 SC – dodyna w nowej odsłonie

Dodyna – substancja grzybobójcza, którą większość sadowników kojarzy głównie z nazwy handlowej zawierającego ją środka Syllit – jest jedną z dłużej obecnych na polskim rynku. Początki pracy nad nią sięgają połowy XX wieku. Fakt, że dodyna po dziś dzień jest podstawą wielu programów ochrony roślin sadowniczych, pokazuje jej skuteczność i znaczenia.

Dodynę wynaleziono w 1956 roku. Przez lata sytuacja z jej rejestracją i dostępnością na rynku europejskim zmieniała się. Utrwaliło się też wiele stereotypów związanych ze stosowaniem produktu Syllit w sadach, dlatego warto krótko wyjaśnić kluczowe aspekty możliwości wykorzystania tego rozwiązania.

Syllit – interwencyjnie i … zapobiegawczo!

Silne kojarzenie Syllitu jako produktu wybitnie interwencyjnego, a częściej nawet wyniszczającego zarodniki Venturia inaequalis – grzyba powodującego parcha jabłoni, bierze się z bardzo wysokiej skuteczności takiego stosowania środka.

Przez lata, gdy model ochrony przed najważniejszą chorobą grzybową sadów był inny niż obecnie (ochrona zapobiegawcza była prowadzona mniej precyzyjnie, a pojawiające się następnie plamy „wypalano”), podstawową i najskuteczniejszą „gaśnicą” rzeczywiście była dodyna. Niestety, takie programy ochrony sprzyjają wytwarzaniu się grup odpornych na nadużywane substancje, ale przede wszystkim nie są tak skuteczne.

Niezmiernie ważny dla współczesnej ochrony sadów jest jednak fakt, że dodyna jest jedną z silniejszych substancji o działaniu zapobiegawczym. W okresie wysiewów pierwotnych zarodników powodujących parcha jabłoni (w warunkach polskich najczęściej koniec marca – połowa czerwca) również od tej strony warto spojrzeć na Syllit.

  • Działanie kontaktowe i translaminarne (pobieranie przez wierzchnią warstwę tkanki rośliny),
  • wysoka odporność na zmywanie,
  • efektywność nawet w niższej temperaturze (już6˚C)
  • unikatowość substancji (brak korelacji z IBE, SDHI, strobilurynami, kaptanem czy ditianonem)

Dlatego warto w standardowym programie zapobiegawczym, opartym na kaptanie, ditianonie, uwzględnić 1-2 zabiegi Syllitem wiosną, zwłaszcza w przypadku zagrożenia silną infekcją choroby oraz wysokimi opadami deszczu.

Syllit – niezastąpiony w ochronie owoców pestkowych

Oprócz działania na parcha jabłoni oraz gruszy Syllit 544 SC jest istotnym punktem ochrony drzew pestkowych. Drobna plamistość drzew pestkowych w uprawie wiśni i czereśni oraz najgroźniejsza choroba brzoskwiń – kędzierzawość liści – to problemy, przeciwko którym zarejestrowany został Syllit 544 SC. Z wieloletnich obserwacji wynika, że przy zwalczaniu wymienionych chorób jednocześnie zmniejsza się również problem z innymi grzybami gnilnymi owoców pestkowych.

Syllit 544 SC

  • dostępny w nowej płynnej formulacji – Syllit 544 SC,
  • ważny punkt ochrony drzew pestkowych,
  • jedna z silniejszych substancji zapobiegawczych,
  • stosowanie już przy temp. +6˚C.

 

Arkadiusz Sławiński / UPL Polska