Strobiluryny w praktyce

Fungicydy strobilurynowe znane są i stosowane już od kilkunastu lat. Nazwa tej grupy pochodzi od grzyba kapeluszowego szyszkówki gorzkawej (Strobilurus tenacellus), który wytwarza azoksystrobinę.

Strobiluryny zakłócają procesy energetyczne w wyniku wywołania zaburzeń w mitochondrialnym transporcie elektronów.Substancje aktywne z tej grupy działają zapobiegawczo i interwencyjnie.

W uprawach sadowniczych substancje te mają zastosowanie w ochronie przed parchem oraz mączniakiem prawdziwym. W Polsce stosowane są od 1998 roku. Na początku była to nowa, bardzo obiecująca grupa chemiczna.

Niestety, po kilku latach, w związku z nieprawidłowym stosowaniem produktów, powstały odporności Venturia Inaequalis na tę grupę substancji. Po kilkuletnim ograniczonym stosowaniu tych związków można śmiało powiedzieć, że następuje „reaktywacja” – sadownicy są bardziej świadomi zalet, ale i niebezpieczeństw wynikających ze stosowania tych produktów i z powodzeniem wykorzystują pozytywne ich właściwości w ochronie sadów.

Sposób działania strobiluryn

Największą zaletą omawianych produktów są zdolności translaminarnego działania na liściach. Mówi się o działaniu „mezosystemicznym” lub „quaziukładowym”. Związane jest to z rozprzestrzenianiem się po aplikacji substancji aktywnej na powierzchni liścia, dodatkowo silnie wiążącej się z warstwą woskową liścia. Penetracja warstwy woskowej daje możliwości dotarcia substancji nawet tam, gdzie nie była naniesiona, dzięki czemu zabezpieczone są obie strony liści.

Działanie translaminarne trwa kilka dni, zatem mamy bardzo dobrą ochronę zapobiegawczą, ale po kilku dniach od zabiegu zapas substancji w liściu jest coraz mniejszy, stąd zalecenia uzupełnienia jej o kolejną dawkę. Opisany sposób działania sprawia, że produkt jest trudno zmywalny przez deszcz – wytrzymuje nawet opady na poziomie 40 mm. Poza tym w trudnych sytuacjach doskonale działa stosowany również na wilgotne lub wręcz mokre liście. W związku z powyższym środkistrobilurynowe są doskonałym narzędziem do ochrony przed parchem oraz mączniakiem, szczególnie podczas długotrwałych opadów i ciągłych infekcji.

działanie traslaminarne

discusPozycjonowanie środków

Środki, takie jak Discus 500 WG lub Zato 50 WG , warto wykorzystać zapobiegawczo w okresach krytycznych rozwoju parcha – zazwyczaj okolice kwitnienia lub tuż po kwitnieniu, szczególnie podczas deszczowej aury. Nie zalecane jest obecnie stosowanie tych środków interwencyjnie. Produkty te działają niezależnie od temperatury, zatem również podczas chłodów mają zastosowanie. Dodatkowym walorem strobiluryn jest „efekt zielonego liścia”, który korzystnie wpływa na proces fotosyntezy.

Bezpieczeństwo stosowania fungicydów

W celu uzyskania najlepszej efektywności oraz zachowania jak najdłużej wysokiej skuteczności strobiluryn w sadach należy przestrzegać podstawowych zasad ich stosowania:

  •  Zabieg wykonuj zawsze w mieszaninie z klasycznym preparatem kontaktowym (dithianon, kaptan).
  •  Zabieg stosuj głównie zapobiegawczo.
  •  Maksymalnie 2–3 zabiegi w sezonie.
  •  Nie stosuj w sadach porażonych, gdzie już występują plamy.

W związku z powyższym warto przypomnieć sobie właściwości i zalety tej grupy fungicydów i wykorzystać je efektywnie do ochrony sadów.

Do grupy strobiluryn stosowanych w sadownictwie należą:
– Krezoksym metylowy – Discus 500 WG (dawniej również Ardent 500 SC ),
– Trifloksystrobina – Zato 50 WG, Flint Plus 64 WG ,
– Piraklostrobina – Tercel 16 WG, Bellis 38 WG .