Strefy ochronne o zróżnicowanej szerokości, przy aplikacji pestycydów w sadach – wideo

prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa

Ważnych elementem ochrony roślin jest odpowiednia technika, ale również stosowanie się do przepisów. O tym, jakie niezbędne zmiany są potrzebne w nowej ustawie o ochronie roślin, oraz jak efektywnie stosować pestycydy, przy jednoczesnej minimalizacji ich negatywnego wpływu na człowieka i środowisko, przedstawił w swej prezentacji podczas Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych w Ossie, prof. Ryszard Hołownicki