Sprawny system nawadniający – ekspert radzi

Jakość wody użytej do nawadniania ma ogromny wpływ na trwałość i sprawność systemu nawadniającego. Jak długo wytrzyma dana taśma lub linia kroplująca? Odpowiedź jest zależna do wielu czynników. Zobacz jakie parametry decydują o żywotności systemu nawadniającego i jak przedłużyć działanie sprawnej instalacji.

Woda – czy najważniejsza?

Szczególnie narażone na negatywny wpływ zanieczyszczeń są mikronawodnienia: linie, taśmy kroplujące oraz mikrozraszacze. Zraszacze polowe są wyposażone w dysze o dużych przekrojach i nie są mocno podatne na zapychanie. Mimo wszystko duża zawartość osadów czy żelaza negatywnie wpływa na podlewane rośliny, więc także w ich przypadku zalecamy filtrowanie wody.

W celu uniknięcia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na system nawodnieniowy i jakość podlewania, stosuje się szereg metod pozwalających na zminimalizowanie zawartości w wodzie niepożądanych związków. Wybór najlepszej metody dla danej uprawy i zainstalowanego systemu nawadniania warto dobrze przemyśleć lub skorzystać z porad specjalisty. Często inwestycja w filtr pozwala znacznie obniżyć dalsze koszty eksploatacji systemu.

Filtracja wody

Niezbędnym elementem każdej instalacji nawodnieniowej jest filtr. Zadaniem filtrów mechanicznych jest ochrona całej instalacji oraz urządzeń filtracyjnych przed przedostawaniem się cząstek mechanicznych. Dzięki ich zastosowaniu nie dochodzi do usterek.

Powszechnie stosuje się filtry siatkowe lub dyskowe pozwalające usunąć nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia. Niektóre systemy nawadniające wymagają filtrów piaskowych do usuwania z wody bardzo drobnych osadów mineralnych, biologicznych. W przypadku dużej zawartości ciężkich osadów mineralnych, korzystne jest zastosowanie filtrów odśrodkowych – hydrocyklonów.

Jak dobrać filtr?

Wybór sposobu filtracji zależy od rodzaju występujących zanieczyszczeń. Rodzaje zanieczyszczeń  w zależności od źródła wody to:

    • mechaniczne
    • biologiczne
    • osady mineralne wytrącające się z rozpuszczonych w wodzie związków

Wielkość filtrów siatkowych i dyskowych dobiera się uwzględniając przepływ i tzw. mesh (ilość otworów na cal kwadratowy elementu filtracyjnego – im większa wartość mesh tym dokładniejsza filtracja). Wartość przepływu dobiera się zgodnie z zaleceniami producenta filtrów lub tak, aby strata ciśnienia na filtrze nie przekraczała 0,2 bar. Istotnym parametrem jest powierzchnia całkowita filtra – im większa tym mniejsza będzie częstotliwość czyszczenia – w praktyce im więcej zanieczyszczeń w wodzie tym większa powinna być powierzchnia filtra bez względu na wartość przepływu.

Wartości mesh – zalecenia

Większość wiodących producentów systemów nawadniania podaje zalecenia dotyczące filtracji wody (minimalne wartości mesh) niezbędne dla zabezpieczenia swoich produktów przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń.

Filtry siatkowe

Filtry siatkowe są najprostszymi filtrami stosowanymi w systemach nawodnieniowych. Składają się z korpusu z tworzywa sztucznego lub stali z zamocowanym wewnątrz siatkowym elementem filtrującym. Siatki filtracyjne wykonane są ze stali lub tworzywa sztucznego. Filtry siatkowe znajdują zastosowanie do filtracji wód powierzchniowych z małą zawartością zanieczyszczeń, wód podziemnych wysokiej jakości oraz szczególnie jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami wtórnymi.

Samodzielnie filtry siatkowe stosuje się głównie do systemów zraszaczy i mikrozraszaczy oraz w systemach nawadniania ogrodów zasilanych wodą uzdatnioną.

Czyszczenie filtra polega na wyjęciu i umyciu wkładu siatkowego lub na wyczyszczeniu filtra zintegrowaną szczotką i odprowadzeniu zanieczyszczeń przy pomocy zaworu spustowego.

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe w miejsce wkładu siatkowego zainstalowany mają element filtrujący składający się ze żłobkowanych dysków wykonanych z tworzywa. Jedna z odmian filtrów dyskowych są filtry o wirowym przepływie wody. Specjalne kierownice wprawiają wodę w filtrze w wir tak aby cięższe cząstki zostawały na ściankach przez co stos filtracyjny wolniej się zapycha i wydłuża się czas pracy pomiędzy kolejnymi płukaniami.

Konserwacja polega na wyjęciu elementu filtrującego rozluźnieniu dysków i wypłukaniu ich w wodzie. W filtrach samopłuczących przepływ wsteczny powoduje samoczynne rozluźnienie się dysków i wypłukanie zanieczyszczeń poprzez króciec spustowy.

Warto wiedzieć, że:

Moment płukania można określić za pomocą manometru. Na wlocie i wylocie filtra instaluje się manometry. Różnica ok 0,5bar wskazuje na potrzebę wyczyszczenia filtra.

>> FILTR DYSKOWY >> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Hydrocyklony

Hydrocyklony są to stalowe urządzenia, w których wykorzystuje się siłę odśrodkową powstałą na skutek wirowego ruchu wody. W pierwszej fazie zawiesina porusza się spiralnie ku dołowi wirem pierwotnym, po czym pozbawiona znacznej części cząstek stałych, wirem wtórnym kieruje się ku górze opuszczając cyklon króćcem wylotowym.

W hydrocyklonach nie zachodzi proces cedzenia i zatykania się filtra przez co charakteryzują się stałym spadkiem ciśnienia a czyszczenie polega jedynie na opróżnieniu zbiornika na osad. Opróżnianie odbywa się zaworem spustowym lub poprzez otwarcie zbiornika.

Filtry piaskowo-żwirowe

Filtry piaskowo-żwirowe służą głównie do oczyszczania wód czerpanych ze zbiorników otwartych oraz po wcześniejszym napowietrzeniu do uzdatniania wód podziemnych. W zależności od rodzaju usuwanych zanieczyszczeń stosuje się różnego rodzaju wypełnienia mineralne.

Filtry piaskowo-żwirowe są to stalowe, walcowe zbiorniki, o osi pionowej lub poziomej, ustawione równolegle w zależności od ilości filtrowanej wody.

Przepływ w filtrze odbywa się w kierunku z góry na dół natomiast płukanie w kierunku odwrotnym. Moment płukania ustala się zwykle na podstawie ilości przefiltrowanej wody  lub różnicy ciśnień pomiędzy złożem czystym.

Uwaga: po płukaniu przez pierwszych ok 2min filtrat powinien być odprowadzany do kanalizacji a nie podawany do podlewania.

Filtrowanie mikroorganizmów

Wody powierzchniowe oprócz zawieszonej materii nieorganicznej charakteryzują się dużą zawartością mikroorganizmów, bakterii, grzybów, glonów wielokomórkowych i części roślin.

Filtry żwirowo – piaskowe przeznaczone są do filtrowania wody używanej w ogrodnictwie do nawodnień kropelkowych i mikrozraszaczowych. W zależności od stosowanych wsadów filtracyjnych piaskowych lub żwiro­wych filtr oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych mineralnych oraz biologicznych takich jak glony i mikroor­ganizmy słodkich wód powierzchniowych

Filtracja wód powierzchniowych na złożach mineralnych oprócz ochrony systemów nawadniania zabezpiecza rośliny przed negatywnym wpływem ewentualnych patogenów.

AQUANET – automatyczne filtry siatkowe ze stali nierdzewnej

Aquanet INOX to samoczyszczące filtry, odpowiednie do oczyszczania płynów zawierających zawieszone ciała stałe, również o charakterze koloidalnym.

Specjalne przyssawki gwarantują skuteczne czyszczenie elementu filtrującego przy zmniejszonym zużyciu wody i bez przerywania przepływu. W zależności od wymagań instalacyjnych możliwe jest wybranie dwóch różnych konfiguracji konstrukcyjnych: pionowego i poziomego modelu systemu.

Wewnętrzny wkład jest dostępny w opcjach:

  • z poliestrową tkaniną filtracyjną (PES) zamkniętą pomiędzy dwoma wspornikami ze stali nierdzewnej AISI 316
  • całkowicie ze stali nierdzewnej AISI 316
  • z potrójną warstwą ze stali APSI 316.

Rozwiązania te oferują zakres filtrowania od 80 do 200 mesh.

Filtry są dostarczane w stanie gotowym do użycia z manometrami, hydraulicznym zaworem spustowym, przełącznikiem różnicy ciśnień i elektroniczną jednostką sterującą Filtron 1/1 O lub Idrocontrol.

Ciśnienie pracy: 3Bar Min – 10bar Max

 

 

Mariusz Byliniak, Ekspert działu nawodnień.

W branży ponad 10 lat. Doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu systemów nawodnieniowych, doradztwo, kompletowanie instalacji, dobór pomp głębinowych, montaż urządzeń do fertygacji kwasowo-nawozowej.

Cały asortyment elementów do budowy systemów nawadniających, o których jest mowa w artykule jest dostępny w sklepach Agrosimex.

Kontakt: nawodnienia@agrosimex.com.pl