Spotkanie klubu fertygacyjnego – podsumowanie i wnioski.

Utrzymujące się od 1 lipca bardzo wysokie temperatury przy braku opadów pogłębiają deficyt wody na polach. Wg. informacji przekazanych przez prof. W. Tredera okresie 1-7 lipca 2015 w sadzie pomologicznym w Skierniewicach bilans wodny wynosił -25,6 mm. W celu pokrycia strat wody w tym czasie należałoby zastosować ponad 256 m3 wody na 1 ha sadu. Problem deficytu wody obrazuje skumulowany bilans klimatyczny, który w Skierniewicach okresie 1 kwietnia – 7 lipca 2015 r. wynosił poniżej -120 mm.

Dlatego też w tym tak ważnym dla wzrostu drzew owocowych okresie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Fertygacyjnego prowadzonego przez AGROSIMEX. Swoją wiedzą nt. fertygacji, oceny wilgotności gleb i potrzeb nawadniania podzielił się prof. Waldemar Treder. Spotkanie to także okazja do oceny wyników analiz chemicznych roztworu glebowego ,zastosowanych programów nawożenia i dalszych zaleceń nawozowych.

Bilans klimatyczny – Skierniewice

Data Opady ETo Bilans
2015-07-01 0 3,41 -3,41
2015-07-02 0 4,12 -4,12
2015-07-03 0 3,79 -3,79
2015-07-04 0 4,21 -4,21
2015-07-05 0 4,26 -4,26
2015-07-06 1,6 4,2 -2,6
2015-07-07 0 3,26 -3,26
RAZEM 1,6 27,26 -25,66

Bilans klimatyczny w dniach 1-7 lipca 2015 r. wynosił -25,66 mm.

Bilans Klimatyczny – Sad Pomologiczny – INHORT Skierniewce (2015 rok) *

fertygacyjny-wykres-1
* do 7 lipca

Skumulowany Bilans Klimatyczny – Sad Pomologiczny – INHORT Skierniewce (2015 rok) *

fertygacyjny-wykres-2
* do 7 lipca