Kendo 50 EW – specjalistyczny fungicyd w walce z mączniakami

Kendo 50 EW to najbardziej zaawansowany technologicznie produkt w segmencie środków mączniakobójczych. Kendo 50 EW, dzięki zawartości cyflufenamidu, odświeżył i unowocześnił rynek tych produktów. Wieloletnie badania potwierdziły wysoką skuteczność tego nietuzinkowego fungicydu, który w nowej odsłonie jeszcze lepiej zagwarantuje bezpieczeństwo naszym uprawom. Kendo 50 EW to środek, który może zrewolucjonizować rynek produktów dedykowanych ochronie upraw przed sprawcami mączniaków prawdziwych.

Jesień – idealna pora dla rozwoju chorób grzybowych

Objawy mączniaka na rozecie liściowej jabłoni
Objawy mączniaka na rozecie liściowej jabłoni

Ciepła i łagodna jesień sprzyja rozwojowi patogenów grzybowych, w tym także sprawców mączniaków prawdziwych, szeroko rozpowszechnionej, występującej na wielu gatunkach roślin i w różnych szerokościach geograficznych grupy patogenów. Sprawcy mączniaków prawdziwych, grzyby z rzędu Erysiphales powodują infekcje roślin w szerokim zakresie temperatury i wilgotności, zarodniki mogą kiełkować nawet bez kropli wody, a okres inkubacji wynosi około 7 dni. Czynniki te sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się patogenów. Niewielki wzrost wilgotności, spowodowany wieczornym i nocnym spadkiem temperatury, czy pojawienie się kropel rosy znacznie przyczynią się do kolejnych infekcji i rozprzestrzeniania się patogena. Jednak warunki pogodowe odgrywają coraz mniejszą rolę w rozwoju sprawcy mączniaków. Warto skupić się więc na zabiegach prewencyjnych. Dlatego konieczne jest zwalczanie sprawców mączniaków prawdziwych już we wczesnych stadiach rozwojowych. Zabiegi te mają decydujący wpływ na dalszy rozwój roślin oraz ich plon.

Kompleksowa ochrona – skuteczny sposób pozbycia się mączniaka prawdziwego

Objawy mączniaka na liściu jabłoni
Objawy mączniaka na liściu jabłoni

Ochrona upraw przed patogenami wywołującymi objawy mączniaka prawdziwego wymaga kompleksowego charakteru, połączenia metod agrotechnicznych, hodowlanych i chemicznych. Zwalczanie sprawców mączniaków prawdziwych nie jest proste i wymaga nie tylko ciągłego monitorowania sytuacji na plantacji, ale także użycia właściwych, skutecznie działających środków grzybobójczych. Dlatego firma Sumi Agro proponuje Kendo 50 EW – wysoce specjalistyczny fungicyd, którego substancją aktywną jest cyflufenamid. Jest to unikatowy na polskim rynku środków ochrony roślin związek, należący do grupy fenyloacetamidów. Po raz pierwszy substancja została zarejestrowana i wprowadzona do użycia w 2002 roku w Japonii, obecnie stosowana jest nie tylko w krajach Azji ale też w wielu państwach europejskich i w USA. Działanie profilaktyczne, interwencyjne i wyniszczające cyflufenamidu jest niezależne od pogody i utrzymuje się w roślinie nawet 6 tygodni. Pozwala to na elastyczne sterowanie terminem zabiegu. Cyflufenamid skutecznie zwalcza patogena niezależnie od jego stadium rozwojowego. Dzięki wyjątkowo szybkiemu wnikaniu do warstwy woskowej liści, ta unikatowa substancja czynna już po godzinie jest odporna na działanie deszczu. Wyniszczające działanie środka sprawia, że może on być stosowany interwencyjnie w momencie wystąpienia objawów choroby na roślinach. Ponadto działanie translaminarne i gazowe zwalcza patogena już obecnego na roślinie oraz zabezpiecza przed rozwojem nowych infekcji, a działanie systemiczne zabezpiecza nowe przyrosty rośliny uprawnej.

Kiedy i na jakie uprawy stosować Kendo 50 EW?kendo-2014-new

Środek Kendo 50 EW o działaniu układowym stosuje się zapobiegawczo i interwencyjnie – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby. W zbożach (pszenica ozima i jara, jęczmień jary) Kendo 50 EW może zostać użyty od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Zalecana dawka jednorazowego zastosowania wynosi 0,2 – 0,3 l/ha, zaś maksymalna – 0,3 l/ha. Kendo 50 EW stosowane w zwalczaniu sprawcy mączniaka prawdziwego w uprawie pszenicy i jęczmienia ogranicza także występowanie innych chorób zbóż (plamistości, fuzarioz, septorioz, rdzy). W uprawie jabłoni zaleca się użycie środka od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57−75), zaś w uprawie gruszy od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19−87). W obu przypadkach zalecana dawka jednorazowego zastosowania wynosi 0,4 – 0,5 l/ha, zaś maksymalna – 0,5 l/ha. Z kolei w uprawie winorośli środek można zastosować od fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09−79), w dawce 0,15−0,5 l/ha (maksymalna dawka 0,5 l/ha). W celu ochrony roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach przed patogenami wywołującymi mączniaki prawdziwe zaleca się aplikację Kendo 50 EW w jednorazowej dawce 0,1 – 0,2 l/ha (maksymalna dawka – 0,2 l/ha).

Aplikacja Kendo 50 EW

Fungicyd Kendo 50 EW stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych. Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, w ochronie zbóż wykorzystując 200−400 l wody na ha, z kolei w ochronie jabłoni, grusz i ozdobnych roślin szklarniowych 500−1000 l wody na ha, natomiast w ochronie winorośli – 400−1600 l wody na ha. Tylko na plantacji pszenicy jarej i jęczmienia jarego środek może być stosowany jedynie raz w sezonie. Dla pozostałych zarejestrowanych upraw Kendo 50 EW można stosować 2 razy w sezonie.

Tabela. Charakterystyka użycia środka Kendo 50 EW

Chroniona uprawa(karencja) Dawka Termin zabiegu– zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
 Przeznaczenie do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
Pszenica ozima(48 dni)   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 0,3 l/haZalecana dawka jednorazowego zastosowania 0,2 – 0,3 l/ha   od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30−59)
Pszenica jara(48 dni) 
Jęczmień jary(48 dni)
Jabłoń(14 dni)  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 0,5 l/haZalecana dawka jednorazowego zastosowania 0,4 – 0,5 l/ha od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57−75)
Grusza(14 dni) od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19−87)
Winorośl(21 dni) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 0,5 l/haZalecana dawka jednorazowego zastosowania 0,15 – 0,5 l/ha od fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09−79)
Rośliny ozdobne w szklarniach(nd) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 0,2 l/haZalecana dawka jednorazowego zastosowania 0,1 – 0,2 l/ha  
 Przeznaczenie do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych 
Jabłoń Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 5 ml/100 m2Zalecana dawka jednorazowego zastosowania 4 – 5 ml/100 m2 od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57−75)
Grusza od fazy gdy pierwsze liście są całkowiecie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19−87)
Winorośl Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 5 ml/100 m2Zalecana dawka jednorazowego zastosowania 1,5 – 5 ml/100 m2 od fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09−79)