Skuteczne nawożenie truskawek – fertygacja truskawek w gruncie  

W nawożeniu truskawek w gruncie podstawę powinny stanowić zabiegi posypowe stosowane w oparciu o analizę gleby. W przypadku tego rodzaju uprawy fertygacja jest doskonałym sposobem na dostarczenie roślinom składników pokarmowych w okresach suszy.

Nawozy posypowe wymagają wilgoci w glebie, żeby się rozpuścić i dostarczyć składniki pokarmowe roślinom. Podając preparaty poprzez fertygację, można szybko uzupełnić niedobory. Celem prowadzenia nawożenia przez system nawodnieniowy jest podawanie nawozów, a także kontrola odczynu gleby w strefie działania instalacji nawodnieniowej.

Nawożenie truskawek a ich nawadnianie – dlaczego tak ważna jest sprawna instalacja nawodnieniowa?  

Wysoką równomierność rozprowadzania nawozów podczas nawadniania można uzyskać tylko przy prawidłowo zaprojektowanej i starannie wykonanej instalacji nawodnieniowej. Przy fertygacji nierównomierne rozprowadzanie wody wiąże się z nieprawidłowym nawożeniem, co w konsekwencji wpłynie na słabszy wzrost i plonowanie niektórych roślin w obrębie tej samej kwatery. Dlatego przed przystąpieniem do nawożenia należy skontrolować równomierność wypływu wody z emiterów. Do fertygacji najlepiej stosować linie kroplujące z kompensacją ciśnienia, żeby wypływ wody z pożywką był jednakowy na całej plantacji, co gwarantuje równomierne nawożenie i wyrównany wzrost oraz plonowanie roślin na całej kwaterze.

Nawożenie truskawek  – jaka powinna być częstotliwość fertygacji?

Jest ona uzależniona od częstotliwości nawadniania. W okresach dużej ilości opadów atmosferycznych nie prowadzi się nawadniania, a co za tym idzie, nie podaje się nawozów poprzez fertygację. W przypadku gdy deficyty wody w glebie są duże, nawożenie wraz z nawadnianiem można stosować nawet codziennie. Podstawą do określania zapotrzebowania roślin na wodę powinien być monitoring. Należy zamontować na plantacji dwa tensjometry, które sprawdzą siłę ssącą gleby. Pierwszy w obrębie systemu korzeniowego, tak żeby wiedzieć, kiedy włączyć instalację, a drugi poniżej systemu korzeniowego – sygnalizujący, kiedy przestać nawadniać. Precyzyjne określenie potrzeb nawodnieniowych roślin umożliwia dokładne dopasowanie fertygacji.

Stężenie pożywki w fertygacji truskawek

Zalecane stężenie pożywki jest uzależnione od częstotliwości prowadzenia fertygacji (tabela 1). Różne stężenia pożywek można uzyskać poprzez zmianę proporcji dozowania nawozu lub zmianę stężenia skoncentrowanego nawozu w zbiorniku nawozowym (tabela 2.).

Nawozy do fertygacji truskawek

Przy stosowaniu fertygacji ważne są jakość i skład używanych nawozów. Należy wybierać tylko te w pełni rozpuszczalne (sprawdź produkty w kategorii nawożenie dolistne i fertygacja). Użycie produktów złej jakości może spowodować zapychanie się kroplowników. Warto też zastanowić się, czy efektywne jest stosowanie przez system nawodnieniowy nawozów na bazie jednego składnika, czy lepiej nawozić tylko nawozami wieloskładnikowymi. Być może najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie jednych i drugich. Skład pożywki przygotowuje się w zależności od zawartości składników w wodzie, zasobności gleby i potrzeb roślin.

Do fertygacji truskawek bardzo dobrze sprawdzają się nawozy z gamy Ultrasol, dostępne w formie krystalicznej – sypkiej, dzięki czemu doskonale rozpuszczają się w wodzie. Wszystkie nawozy tej serii są wolne od chlorków, sodu i metali ciężkich. Zarówno pod względem czystości, jak i wydajności gama Ultrasol wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku nawozów wieloskładnikowych. Szczególny nacisk położony został na zrównoważone dostarczanie roślinom azotu azotanowego i azotu amonowego. Nawozy Ultrasol nie krystalizują się i nie wytwarzają osadów soli w systemach nawadniających. Zawierają pełen zestaw mikroelementów – Fe, Zn, Cu, B, Mn, Mo. Wszystkie składniki odżywcze są zrównoważone i dostosowane do potrzeb żywieniowych roślin.

Podczas fertygacji bardzo dobrze sprawdzają się również tiosiarczany – CaTs Tiosiarczan wapnia i KTS Tiosiarczan potasu. Są to płynne nawozy do uzupełniania niedoborów wapnia, potasu i siarki. Podnoszą one efektywność nawożenia azotem i poprawiają wykorzystanie tego pierwiastka.

 

Tomasz Domański

 

 Specyfikacja preparatu Ultrasol Strawberry Soil
Całkowita zawartość azotu 14%
Azot azotanowy (N-NO3) 8,50%
Azot amonowy (N-NH4) 5,50%
Pięciotlenek fosforu (P2O3) 6,40%
Tlenek potasu (K2O) 26%
Tlenek magnezu (MgO) 3,30%
Tlenek siarki (SO3) 6,70%
Bor (B) 0,02%
Miedź (Cu) EDTA 0,00%
Żelazo (Fe) EDTA 0,11%
Mangan (Mn) EDTA 0,05%
Molibden (Mn) 0,00%
Cynk (Zn) EDTA 0,05%
EC (mS/cm w temp. 25oC) 1,19

 

Tabela 1:  Zalecane stężenia pożywki w zależności od częstotliwości stosowania fertygacji
Częstotliwość nawożenia  Maksymalne stężenie pożywki (g/l)
Fertygacja codzienna 0,3
Fertygacja co 2–3 dni 0,5
Fertygacja co 7 dni 0,8 – 1

 

Tabela 2: Stężenie pożywki nawozowej w zależności od koncentracji roztworu stężonego i proporcji dozowania
Koncentracja roztworu stężonego (%)  Proporcja dozowania  Stężenie pożywki nawozowej (g/l)
10% (100 kg w 1000 l wody) 1:100 1
1:200 0,5
1:333 0,3
5% (50 kg w 1000 l wody) 1:100  0,5
3% (30 kg w 100 l wody) 1:100 0,3

 

Tabela 3. Proponowany program fertygacji

Data/ faza wegetacji Tydzień Produkt Dawka na 1 ha (kg)
dawka kg/l N P2O5 K2O MgO CaO
Fertygacja
Kwiecień 1. Rosasol 8-50-12 25 2 12,5 3
2. Saletra wapniowa Ducanit 25 4 6,5
3. Rosasol 8-50-12 25 2 12,5 3
3. Siarczan magnezu 5 0,8
4. Ultrasol 20-20-20 25 5 5 5
Maj 1. RSM + CaTs Tiosiarczan wapnia 15+20 4,8 1,8
2. Ultrasol Strawberry 14-6,5-26 25 3,5 1,5 6,5 0,8
3. Ultrasol 12-12-36 + Siarczan Mg 15+5 1,8 1,8 5,4 1,1
3. CaTs Tiosiarczan wapnia 20 1,8
4. Ultrasol 12-12-36 15 1,8 1,8 5,4 0,3
Czerwiec 1. CaTs Tiosiarczan wapnia 20 1,8
1. Ultrasol Strawberry 14-6,5-26 25 3,5 1,5 6,5 0,8
2. KTS Tiosiarczan potasu 20 5
3. CaTs Tiosiarczan wapnia 20 1,8
3. Ultrasol 12-12-36 15 1,8 1,8 5,4 0,3
Lipiec 1. RSM 15 4,8
2. Ultrasol 20-20-20 + Siarczan Mg 15+3 3 3 3 1,1
3. Ultrasol 13-40-13 15 2 6 2
Sierpień 1. ASX APP Polisforan Amonu 20 5
2. Siarczan potasu (SoluPotasse) 25 12,5
4. Siarczan potasu (SoluPotasse) 25 12,5
Suma     40 57,4 70,2 5,2 13,7
Co 3 tyg. Rosahummus 1