Roztocz truskawkowiec – morfologia i szkodliwość

Roztocz truskawkowiec – występowanie

 • Szkodnik znany jest w Europie i Ameryce,
 • W Polsce występuje w całym kraju,
 • Roślinami żywicielskimi są poziomka i truskawka,
 • Występuje ostatnio w coraz większym nasileniu.

Szkodliwość

 • Rośliny licznie zasiedlone przez roztocza są skarłowaciałe, owoce na tych roślinach drobnieją,
 • Obserwuje się słabe dojrzewanie owoców lub nie dojrzewanie w ogóle,
 • Plon jest istotnie zredukowany.

Biologia

 • Zimują samice w pochwach liściowych u podstawy roślin,
 • Żerowanie rozpoczynają już przy temperaturze +80C (nawet w marcu) a przy 130C składają jaja przy nerwie głównym i u nasady liści,
 • Samica w ciągu 3 tygodni życia składa do 40 jaj,
 • Rozwój jaja trwa od 5 do 21 dni, a larwy od kilku do kilkunastu dni zależnie od temperatury,
 • Optymalne warunki rozwoju roztocza to 200C i wilgotność powietrza 80 – 90 %,
 • W sezonie rozwija się od 2 do 5 pokoleń,
 • Wiosną roztocze są nieliczne, w lecie występują masowo i wędrują na tworzące się wąsy,
 • Wraz z sadzonkami roztocz jest roznoszony na nowe plantacje.