Rola nawożenia sadów przed zbiorami

Te zabiegi decydują o jakości oraz zdolności przechowalniczej owoców. Szczególnie ważne jest zaopatrzenie roślin w wapń, który jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych. Niesprzyjająca pogoda podczas minionej zimy i wiosny spowodowała, że w tym sezonie niezmiernie ważne było i jest systematyczne nawożenie pozakorzeniowe wapniem od kwitnienia aż do zbiorów.

Proponowane przez firmę Agrosimex nawozy są bardzo skuteczne w likwidacji niedoborów wapnia w owocach oraz poprawie ich zdolności przechowalniczych. Stosowanie tych produktów daje także dodatkowe korzyści: wzrost plonu, poprawę wybarwienia owoców, kondycji i zdrowotności drzew oraz owoców.

Rola wapnia

 • Odpowiada za jędrność owoców. Jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych, związków pektynowych (protopektyn) i i blaszki środkowej.Dzięki obecności wapnia budowa tkanek jest stabilna.
 • Wpływa na właściwą gospodarkę hormonalną roślin.
 • Kontroluje właściwą strukturę i funkcjonowanie błon cytoplazmatycznych oraz organelli (jądra i mitochondriów).
 • Wpływa na podziały komórek, ich wzrost oraz funkcjonowanie.
 • Działa odwadniająco na koloidy plazmy.
 • niedobory wapnia nawozy dolistne
  Objawy niedoborów wapnia.

  Jest składnikiem enzymów oddechowych. Przy niskiej zawartości wapnia w owocach intensywniej one oddychają podczas przechowywania i w następstwie szybciej tracą turgor.

 • Zapobiega występowaniu chorób przechowalniczych jabłek: gorzkiej plamistości podskórnej (GPP) oraz rozpadowi mączystemu.
 • Zwiększa jędrność i trwałość owoców truskawek i malin.
 • Ogranicza tzw. sokowanie owoców wiśni i czereśni oraz ich pękanie.

nawożenie wapniem w sadzie

Czynniki wpływające na pobieranie wapnia

Wiek drzew i tempo wzrostu

O wapń potrzebny do budowy komórek z owocami konkurują w dużym stopniu części wegetatywne roślin (pędy i liście). W zależności od fazy rozwojowej drzew koncentracja wapnia w liściach jest 10–40 razy większa od tej w owocach.

Szczególnie wrażliwe na zaburzenia w pobieraniu wapnia są młode drzewa, ponieważ mają jeszcze słaby i płytszy system korzeniowy, słabo owocują i silnie rosną zużywając większość tego pierwiastka do budowy korzeni, pnia, pędów oraz liści.

Drzewa owocowe pobierają wapń w różnych ilościach, w czystym składniku od 70 kg/ha (wiśnie) do około 170 kg/ha (jabłonie). Zdecydowana większość tego składnika zużywana jest do budowy korzeni, pnia, konarów, pędów i liści, a tylko 2-4 kg/ha jest wykorzystywane do tworzenia kwiatów oraz owoców.

Przebieg pogody

Ten czynnik ma wpływ na pobieranie wapnia ponieważ jest on w roślinie transportowany od korzeni do liści i owoców, głównie z wodą podczas transpiracji w ksylemie. W ten sposób podczas słonecznych dni wapń jest szybko transportowany do nadziemnych organów rośliny, oczywiście pod warunkiem,że jego zawartość w glebie jest wystarczająca, a jej wilgotność umożliwia pobranie tego składnika.

Drugim sposobem jest transport floemowy za pomocą białek kanałowych. Umożliwia on selektywny transport wapnia do tych organów, które go najbardziej potrzebują. Aby ten sposób transportu wapnia miał większe znaczenie należy drzewom dostarczyć aminokwasów roślinnych,które rośliny wykorzystają do budowy swoich tkanek.

Chłodna i mokra wiosna ogranicza rozwój systemu korzeniowego i jego aktywność, a okresy suszy powodują zahamowanie pobierania wapnia i jego transport do owoców oraz liści. Ostatnia bardzo długa i śnieżna zima, spowodowała, że wczesną wiosną w glebie było dużo wody, co ograniczało aktywność systemu korzeniowego i pobieranie wapnia. Bardzo deszczowe maj i czerwiec (z opadami ok. 300 mm) i mało słonecznych dni tylko pogłębiały problemy w pobieraniu wapnia z gleby i jego deficyt w pędach i owocach.

Pierwiastki antagonistyczne wobec wapnia

Zawartość w glebie pierwiastków antagonistycznych wobec wapnia. Są nimi potas (w regionie grójeckim ponad 60% gleb ma wysoką zawartość przyswajalnego potasu) oraz magnez. Antagonistycznie wobec wapnia działają także jon amonowy NH4 oraz związki glinu. Wysoka zawartość tych ostatnich jest nagminna na glebach bardzo kwaśnych (o pH 4,5), których w regionie grójeckim jest prawie 15%.

Jakość i zdrowotność liści

W tym przypadku najważniejsze są liście rozetkowe, czyli te znajdujące się w sąsiedztwie tworzących się owoców. Ich stan w znacznym stopniu sprzyja pobieraniu wapnia przez drzewa w fazie podziału komórek owoców. Dobrze rozwinięte liście rozetkowe zapewniają bowiem wystarczający „ciąg transpiracyjny”,oczywiście pod warunkiem właściwej temperatury powietrza i wilgotności gleby. W tym okresie powinny więc być dostępne dla rośliny wszystkie składniki mineralne niezbędne dla rozwoju liści: azot, magnez, żelazo, mangan oraz cynk.

Liczba nasion.

Im więcej ich jest w owocach, tym więcej wytwarzają one auksyn, a dzięki temu wapń jest lepiej transportowany do owoców. Właściwe zaopatrzenie gleby w ten pierwiastek. Zawartość wapnia przyswajalnego dla roślin (potrzebnego do ich wzrostu) w ostatnich latach mocno zmniejszyła się nawet na glebach o prawidłowym odczynie, co potwierdzają analizy ogrodnicze gleb. W badanych sadach (przy pH na poziomie6,8–7,5) zawartość wapnia wynosiła 127–1312 mg/l gleby, co odpowiada zawartości niskiej do średniej. Jednak w sadach intensywnie nawadnianych w poprzednich latach wodą o wysokiej zawartości wapnia, tego składnika było w glebie bardzo dużo, często ponad 3000 mg/l.

Viflo Metalosate CalciumVIFLO Cal S

To nowy i pierwszy na rynku nawóz wapniowy wyprodukowany w nanotechnologii z dodatkiem srebra (6% CaO + 25 mg srebra). Takie połączenie zapewnia bardzo szybkie pobranie wapnia i jego transport w roślinie. Nawozy wapniowe zawierające cząsteczki srebra dodatkowo zapewniają lepsze natlenienie komórek roślinnych, aktywizują procesy życiowe roślin (fotosyntezę, oddychanie, pobieranie i wewnętrzny transport składników pokarmowych), stymulują mechanizmy obronne roślin i zdecydowanie poprawiają ich zdrowotność.

Nawóz VIFLO Cal S można stosować w całym okresie wzrostu owoców, szczególnie w  sytuacjach stresowych. Zastosowany do 2 ostatnich zabiegów przed zbiorami jabłek zdecydowanie zmniejsza starty spowodowane GPP, szarą pleśnią i mokrą zgnilizną owoców.

Nawóz ten jest bardzo wskazany do nawożenia wiśni i czereśni, na których ogranicza występowanie brunatnej plamistości. Stosowany po zbiorach owoców wiśni, czereśni i porzeczek zapobiega przedwczesnej defoliacji liści, co ma ogromne znaczenie dla przyszłorocznych plonów. Srebro jest ważnym elementem profilaktyki chorób kory i drewna, przyspiesza gojenie ran po gradzie.

Więcej o preparatach z nanosrebrem do nawożenia i ochrony roślin.

czereśnie 1
Efekty po zastosowaniu nawozu VIFLO Cal S po zbiorach (dwukrotnie w dawce 3 l/ha): po lewej drzewa opryskiwane, po prawej – kontrola

Metalosate Calcium

To nawóz produkowany przez amerykańską firmę ALBION®, pioniera w produkcji nawozów z aminokwasami oraz jednego z największych producentów witamin i minerałów dla ludzi (Vitalosate, Hela Mag B 6) oraz zwierząt.

Zawiera 6% Ca (8,4%CaO) skompleksowanego zestawem aminokwasów roślinnych (24%) uzyskiwanych w procesie fermentacji, z zachowaniem naturalnych łańcuchów aminokwasowych. Dzięki temu procesowi wapń jest bardzo szybko pobierany przez liście i owoce (praktycznie w ciągu 3 godzin od zastosowania). Dodatkowo zawarte w nim aminokwasy stymulują pobieranie wapnia z gleby i są wykorzystywane w metabolizmie roślin.

Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową. Należą do najważniejszych związków organicznych w żywych organizmach, ponieważ z nich zbudowane są białka. Aminokwasy są także składnikiem hormonów i enzymów. Rośliny są wprawdzie zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów, ale ten proces wymaga dużo energii i czasu, dlatego też podanie roślinom tych związków wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi pozwala zaoszczędzić im energię oraz przyspieszyć tempo ich rozwoju.

Aminokwasy są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych, a podanie ich w nawozach – stymuluje roślin do większej produkcji tych substancji
wzrostowych.

Więcej o nawozach z aminokwasami.

Doświadczenia wpływu stosowania nawozu Metalosate Calcium

metalosate calcium tab1

metalosate calcium tab2

metalosate calcium wykres 2

metalosate calcium wykres 1

metalosate calcium wykres 3

Szczególnie istotne jest podanie w nawozach z aminokwasami:

 • tryptofanu, który jest prekursorem

auksyn (odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów);

 • glicyny i kwasu glutaminowego, które są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu (dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy).
 • proliny, która podana przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku;
 • lizyny, metioniny i kwasu glutaminowego, które pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują wzrost łagiewki pyłkowej.

Aminokwasy a dojrzewanie…

Aminokwasy wpływają także na dojrzewanie owoców. Szczególne dotyczy to metioniny, która reguluje aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu. Dlatego też oprócz wysokiej skuteczności w likwidacji niedoborów wapnia w owocach oraz poprawy zdolności przechowalniczych Metalosate Calcium stymuluje także wzrost drzew i owoców w sytuacjach stresowych oraz poprawia wybarwienie owoców . Najlepsze efekty daje stosowanie Metalosate Calcium w okresie kwitnienia oraz przed zbiorami. Nawóz stosujemy w dawce 2 l/ha.

FOLANX Ca 29

folanx mrówczan wapnia nawóz dolistnyTo nawóz zawierający 40,6% CaO w postaci mrówczanu wapnia. FOLANX
Ca 29 ma odczyn w przedziale pH 5–6, dzięki czemu nie ma ograniczeń przy stosowaniu łącznie ze środkami ochrony roślin, także tymi zawierającymi kaptan.

To najbardziej skoncentrowany nawóz wapniowy na rynku. W jednym zabiegu z dawką 5 kg/ha wnosimy 1450 g Ca, czyli 2030 g CaO bardzo szybko pobieranego przez owoce i liście. Dzięki dostarczeniu do owoców tak dużych ilości wapnia zdecydowanie poprawiamy proporcje wapnia do potasu.

Mrówczan wapnia

Mrówczan wapnia powstaje w procesie reakcji kwasu mrówkowego z wapniem. Związek ten od lat wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący (E 235), dodatek do pasz oraz w budownictwie (do przyspieszenia wiązania i utwardzania betonu). Mrówczan wapnia stosowany w sadownictwie podnosi koncentrację wapnia w owocach, usztywnia ściany komórkowe, zwiększa ich elastyczność oraz poprawia zdolności przechowalnicze i zdrowotność roślin. Jest szybko pobierany przez liście i owoce, idealny do likwidacji silnych niedoborów wapnia. Ten nawóz bezazotowy może być stosowany w całym okresie wzrostu owoców – od fazy orzecha laskowego do zbiorów w jednorazowej dawce 4–5 kg/ha (łącznie w sezonie nie należy przekraczać 20 kg/ha).

Folanx Ca 29 zmniejsza ordzawienia owoców, stymuluje mechanizmy obronne roślin przed atakami patogenów, a stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin podnosi ich efektywność, co potwierdzają badania wykonane w Niemczech przez firmę Lanxes, producenta nawozu.

Więcej o nawozie Folanx Ca 29.