Rdza gruszy – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę wywołuje grzyb pasożytniczy Gymnosporangium sabinae z klasy podstawczaków, z rzędu rdzawnikowych.
 • Żywicielami są grusza i jałowce.
 • Występuje we wszystkich rejonach uprawy grusz, w Polsce pojawia się rzadko.

Objawy

 • Pierwsze objawy rdzy występują wiosną na młodych liściach gruszy w postaci intensywnie zabarwionych, pomarańczowoczerwonych plam o różnej średnicy.
 • Plamy mają kształt nieregularny, tkanka w miejscu plam grubieje i staje się sztywna.
 • Plamy stopniowo ciemnieją i pojawiają się na nich drobne, czarne punkty – spermogonia grzyba. W okresie lata, w drugiej połowie sierpnia, na dolnej stronie plam tworzą się stożkowate wyrostki.
 • Plamy rdzy można spotkać także na owocach i pędach gruszy.
 • Rdza ta wyrządza szkody sporadycznie.

Cykl rozwojowy

 • Rdza gruszy ma złożony cykl rozwojowy. Grzyb wywołujący chorobę jest dwudomowy; drugim żywicielem jest jałowiec.
 • Na gruszy rozwija się stadium spermogonii i ogników, a na jałowcu stadium teleutospor.
 • Na pędach jałowca pospolitego i sabina tworzą się wrzecionowate zgrubienia.
 • W warunkach wysokiej wilgotności wiosną na jałowcach tworzą się bazidiospory zakażające gruszę.
 • Na liściach gruszy natomiast jesienią tworzą się zarodniki ognikowe porażające jałowiec.