Rak powierzchniowy kory drzew ziarnkowych – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę wywołuje grzyb pasożytniczy Pezicula corticola z klasy workowców, z rzędu helotkowych.
 • Choroba występuje we wszystkich rejonach uprawy jabłoni.
 • Grzyb poraża jabłoń, wyjątkowo gruszę.

Objawy

 • Rak powierzchniowy kory jabłoni różni się zasadniczo od zgorzeli kory.
 • Choroba ta występuje powszechnie na kanarach i pniach starszych drzew, powodując tworzenie się rozległych lecz bardzo płytkich nekroz.
  Nekrozy te obejmują wierzchnią warstwę miękiszu korowego.
 • Porażona kora lekko zapada się.
 • Rak powierzchniowy kory jest chorobą o łagodniejszym przebiegu od zgorzeli kory, porażone konary żyją i owocują przez długi czas.
  Choroba rzadko doprowadza do zamierania drzew.

Cykl rozwojowy

 • Podobnie jak wszystkie grzyby z rodzaju Pezicula patogen żyje powszechnie na martwej korze; jest typowym pasożytem okolicznościowym.
 • Źródłem choroby są płaty obumarłej kory pokryte licznymi owocnikami.
 • Choroba rozprzestrzenia się z zarodnikami konidialnymi rozmywanymi w czasie opadów.
 • Zakażenie kory następuje przez uszkodzenia mechaniczne: rany po cięciu, złamaniach pędów, uszkodzenia spowodowane przez owady.
 • Zakażenie następuje głównie po zbiorach owoców i po wiosennym cięciu.
 • Grzyb ten nigdy nie powoduje zgnilizn owoców.