Rak drzew owocowych

Patogen

 • Chorobę wywołuje grzyb pasożytniczy Nectria galligena z klasy workowców, z rzędu kulistych.
 • Choroba występuje we wszystkich rejonach uprawy jabłoni.
 • Grzyb poraża jabłoń, rzadziej gruszę, wyjątkowo drzewa pestkowe.

Objawy

 • Rak drzew owocowych różnorodne objawy chorobowe, zależnie od miejsca infekcji oraz od przebiegu procesu regeneracji.
 • Rozróżnia się dwie formy raka otwartą i zamkniętą.
 • Zamknięta forma raka występuje gdy po zakażeniu miękiszu korowego i drewna wytwarzająca się tkanka zabliźniająca powoduje zasklepienie rany i pokrycie jej tkanką korkową.
 • Znacznie częściej obserwuje się otwartą formę raka. Po zniszczeniu miękiszu korowego grzyb przenika do drewna i tworzącej się tkanki zabliźniającej, w której grzyb rozwija się szczególnie szybko. W rezultacie wokół rany tworzy się szereg koncentrycznych wałków z tkanki zabliźniającej ulegających kolejno zniszczeniu. Prowadzi to do stopniowego powiększania się ran i odsłaniania coraz większych fragmentów drewna.
 • Jesienią w ranach pojawiają się skupienia drobnych, czerwonobrunatnych owocników stadium workowego grzyba.

Cykl rozwojowy

 • Źródłem choroby są rany rokowe, na których powstają zarodniki grzyba.
 • Masowe zarodnikowanie konidialne grzyba stanowi podstawę do infekcji, zarodniki workowe stanowią źródło infekcji tylko na wiosnę.
 • Poza zarodnikami drugim warunkiem zakażenia są uszkodzenia kory.
 • Nie stwierdzono aby grzyb był pasożytem wtórnym, atakującym tkanki obumierające.