Przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia truskawki- komunikat jagodowy Agrosimex

Zapraszamy na komunikat jagodowy z 17 lipca 2020 r. Dowiedz się, jak przygotować stanowisko pod nowe nasadzenia truskawki oraz jak założyć plantację po plantacji.

TEGO DOWIESZ SIĘ Z FILMU:

00:45– wybór stanowiska pod uprawę truskawki

02:05– przygotowanie gleby

03:36– analiza gleby- pobieranie próbek

04:15– nawożenie wapniowe

05:50– plantacje po plantacji