Przerzedzanie i stosowanie regulatorów w jabłoniach

Przerzedzanie zawiązków

Kwitnienie jabłoni dobiega końca. W większości kwater/odmian w tym sezonie jabłonie kwitły bardzo obficie, a warunki pogodowe w tym okresie były łagodne i sprzyjające zawiązaniu – ciepło i bez przymrozków. Niektórzy twierdzą, że kwitnienie było zbyt szybkie i wcale nie musi oznaczać rekordowych plonów. W rzeczywistości, można już wstępnie ocenić zawiązanie. Nie ma zatem niespodzianki i odmiany samopłodne, diploidalne zawiązały mocno lub bardzo mocno: Gala, Szampion, Golden Delicious, Idared. Oczywiście, przed nami jeszcze opad czerwcowy, ale mimo tego już można zdecydować o przerzedzaniu zawiązków tych odmian. Z kolei w kwaterach Ligola, a w szczególności Jonagoldów, jest sytuacja znana nam z poprzednich lat, czyli mimo obfitego kwitnienia i super pogody, zawiązanie jest umiarkowane, a najmniejsze zawiązki już masowo spadają. Jaka jest przyczyna tego zjawiska? Jak zwykle prawdopodobnie jest ich kilka: zbyt szybkie kwitnienie podczas wysokich temperatur (krótsza żywotność pyłku), zbyt mała liczba owadów zapylających oraz brak zapylaczy dla tych odmian triploidalnych.

Podchodząc zatem do przerzedzania chemicznego zawiązków owocowych, w sezonie 2018, należy każdego dnia, na każdej kwaterze/odmianie, przeprowadzać skrupulatną lustrację, pod kątem zawiązania i opadania zawiązków.

Na chwilę obecna, śmiało można powiedzieć, że w zdecydowanej większości kwater Szampiona, Gali i Goldena, należy wykonać chemiczne przerzedzanie. Grupa Jonagoldów i Ligol, tylko w przypadku drzew bardzo karłowych i intensywnego zawiązania. W pozostałych należy obserwować sytuację przed następne 3-5 dni i jeśli będzie to uzasadnione, to przerzedzać, ale w większości kwater nie jest to uzasadnione.

W przypadku odmian drobnoowocowych, głównym celem przerzedzania jest uzyskanie jednorodnej średnicy (najlepiej 70-75 mm) oraz optymalnego wybarwienia. W przypadku Jonagoldów i Ligola, podstawowym zadaniem przerzedzania, jest wpływ na zakładanie wystarczającej ilości pąków kwiatowych na rok następny, czyli uniknięcie przemienności owocowania.

W większości regionów sadowniczych w Polsce, Gala, Golden i Szampion, mają zawiązki królewskie o średnicy 8-9 mm. Dlatego warto się przygotować na zabieg przerzedzający, preparatem Globaryll, pod koniec tego tygodnia/weekend. Tym bardziej, że warunki pogodowe do tego zabiegu mają być w drugiej połowie tygodnia optymalne.

Preparaty polecane do przerzedzania chemicznego w tej fazie:

  • Globaryll 100 SL – substancja 6-benzyloadenina 100 g/l. Przerzedza selektywnie najmniejsze zawiązki. Do dobrej skuteczności potrzebuje temp. min 20 stopni. Dawkowanie 1-1,5 l/ha. Optymalna faza to 10-12 mm. Ilość wody 750-100 l/ha
  • Brevis 150 SG – substancja metamitron 150 g/kg. Przerzedza intensywniej niż Globaryll. Szczególnie przydatny w karłowych i trudno przerzedzających się kwaterach Gali lub Szampiona. Mniejsze wymagania temperaturowe 15-20 stopni. Dawkowanie 1,1-2,2 kg/ha

Standardowo zatem będziemy polecać preparat Globaryll. Brevis natomiast, będzie dobrą alternatywą w przypadku braku optymalnych warunków na Globaryll.

Zalecenia

✓ Ligol, Idared – jeśli uzasadnione, to zabieg Globaryll 1-1,3 l/ha w połowie tego tygodnia,
✓ Jonagoldy (Rubinstar, Jonagored, Decosta, Jonaprince) – generalnie przerzedzanie niewskazane, ze względu na masowe zrzucanie zawiązków. Wyjątkowo, jeśli bardzo dobre zawiązanie, to Globaryll 1-1,2 l/ha pod koniec tego tygodnia
✓ Szampion, Golden, Gala – jeśli zawiązanie mocne lub bardzo mocne, to Globaryll w dawce 1,5 l/ha pod koniec tego tygodnia/weekend
✓ Gloster, Pinova – ok. 15 maja, Globaryll 1,5 l/ha

Optymalna średnica zawiązków centralnych, to 10-12 mm, na zabieg Globaryllem. Pamiętajmy, że do dobrej skuteczności tego zabiegu, drzewa powinny mieć dobry wigor. Dlatego jeśli stosujemy Regalis/Corto, powinniśmy zachować odstęp min. 5 dni. Również inne czynniki wpływają na skuteczność zabiegu Globaryllem – silniejsza podkładka (M7, P14, M26), oraz bardzo upalna pogoda po zabiegu, sprzyjają wyższej skuteczności, dlatego w takiej sytuacji powinniśmy obniżyć dawkę preparatu o 15-20%.
Jeżeli, okaże się, że w optymalnej fazie (10-12 mm), panują złe warunki pogodowe (zimno i pochmurno), należy sięgnąć po preparat Brevis w dawce 1,5-1,7 kg/ha, ale na takie odmiany jak Szampion, Gala, Golden, Pinova. W Ligolu i Jonagoldach, preparat ten może spowodować zbyt intensywne przerzedzenie.

Stosowanie regulatorów wzrostu Regalis/Corto po kwitnieniu

Na większości odmian, przyrosty jednoroczne mają długość 5-10 cm. Na kwaterach i odmianach, gdzie jest to uzasadnione, jest optymalny termin na wykonanie tego zabiegu. W każdym sadzie, należy szczególnie w tym sezonie przeprowadzić wnikliwą lustrację/analizę sytuacji, ponieważ nie wszędzie tam, gdzie w poprzednich latach zabieg ten był wykonywany, jest on niezbędny w tym sezonie.

✓ W kwaterach Gali, Szampiona, Goldena, Pinova, na podkładkach karłowych, które wymagają przerzedzania, nie jest polecany zabieg hamujący wzrost.

✓ Na kwaterach odmian silnie rosnących np. Ligol, Gloster, Idared, Alwa, Mutsu, zabieg powinien być wykonany jak najszybciej

Wszystkie kwatery Jonagoldów, jeśli wzrost jest umiarkowany/silny, a przy tym obserwujemy intensywny opad zawiązków, zabieg Regalis/Corto, powinien być wykonany jak najszybciej. Ograniczy on wzrost oraz opadanie zawiązków.

Regalis Plus lub Corto – dawka jednorazowa 0,5 – 1 kg/ha w zależności od wieku drzew oraz siły wzrostu. Niższe dawki polecane są w młode kwatery Jonaglodów. Temperatura podczas i po zabiegu, powinna wynosić powyżej 15 stopni. Pamiętajmy, że substancja Prohexadion wapnia, działa w roślinie ok. 3 tygodni, więc po upływie tego czasu, należy obserwować wzrost drzew i jeśli będzie to uzasadnione, to wykonać kolejny zabieg.

Stosowanie giberelin w sadach jabłoniowych po kwitnieniu.

Jesteśmy w okresie intensywnego wzrostu zawiązków. W okresie 4-5 tygodni po kwitnieniu skórka małych owoców jest narażona na mikro-spękania, a w rezultacie ordzawienia. W związku z tym należy rozpocząć program giberelinowy poprawiający jakość owoców. Dodatkowo, na odmianach drobnoowocowych poprawi również średnicę owoców. Zabiegi te polecane są na odmiany, które będą w tym roku przerzedzane: Gala, Golden, Szampion, Pinova, a zatem nie kolidują nam te zabiegi z Regalisem/Corto. Dodatkowo, zabieg giberelinowy na kilka dni przed przerzedzaniem, poprawi wigor rośliny, a tym samy skuteczność przerzedzania może być wyższa.

Glibb Plus/Novagib – 2-3 zabiegi w odstępach 7-10 dniowych na odmiany Gala, Golden, Szampion, Pinova. Dawka jednorazowa 0,3-0,5 l/ha. Zabieg wykonujemy w temperaturze powyżej 16-18 stopni. Produkty te można mieszać z większością pestycydów.

Robert Binkiewicz, Agrosimex

Jos de Wit, Fruitconsult

 

*Tłumaczenie i adaptacja do lokalnych warunków przez Agrosimex

Uwaga! Sporządzane przez nas zalecenia są starannie opracowywane oraz tłumaczone i opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

© Agrosimex 2018