Przerzedzanie benzyloadeniną – Globaryll 100

Polska słynie z wysokiego poziomu produkcji jabłek, który wciąż rośnie. W związku z tym poszukiwane są nowe kierunki zbytu owoców, ale jednocześnie producenci i handlowcy starają się zaproponować jak najlepszą ofertę dotychczasowym odbiorcom.

Poprawa jakości

Aspekt, jaki się wciąż przewija w tej branży to poprawa jakości. W tym zakresie chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że wiele jeszcze jest do poprawienia. Podstawowe elementy wpływające na jakość, to ochrona, nawożenie, cięcie, przechowywanie. Jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, który ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości, a który jest wciąż niedoceniany i pomijany przez sadowników, to przerzedzanie.

Konieczność przerzedzania

przerzedzanie Globaryll
Gala Galaxy – Globaryll 1,5 l

Oczywiście realia się zmieniły i zapotrzebowanie na duże jabłka >80 mm jest bardzo małe. Przez większość odbiorców tak duże jabłka traktowane są jako odrzut. Istnieją natomiast inne kryteria wskazujące na zasadność regularnego przerzedzania – np.jednorodność produktu. Odbiorcy oczekują jednorodnych partii towaru, tzn. najlepiej żeby jabłka były wyrównane pod względem średnicy np. 70-80 mm, wybarwienia  80%, wagi, oraz parametrów wewnętrznych takich jak zawartość cukru czy jędrność. Okazuje się więc, że jedynym zasadnym rozwiązaniem do uzyskania wyrównanego plonu jest przerzedzanie. Celowość zabiegu jest szczególnie ważna w przypadku odmian drobnoowocowych, a zarazem dochodowych np. Gala, Golden Delicious, Pinova, Szampion.

Obawy producentów

globaryllProducenci nie stosują przerzedzania, z obawy o znaczącą utratę plonu, wynikającego z przedwczesnego terminu zabiegu lub wystąpienia przymrozku po przerzedzaniu. Optymalnym narzędziem w tej sytuacji wydają się produkty zawierające benzyloadeninę BA (syntetyczna cytokinina), do późnego przerzedzania zawiązków jabłek. W przeszłości sadownicy korzystali z preparatu Paturyl. Obecnie zarejestrowane i dostępne są dwa produkty – Globaryll 100 SL oraz Exilis.

Cytokininy w przerzedzaniu

Benzyloadeninopuryna, będąca substancją aktywną wyżej wymienionych preparatów, zawiera syntetyczne cytokininy. Cytokininy należą do najważniejszych hormonów roślinnych, produkowanych głównie przez korzenie, a w roślinach biorą udział m.in. w podziałach komórkowych oraz w procesach starzenia się. Dzięki temu w sadownictwie z powodzeniem wykorzystywane są do przerzedzania zawiązków.

Możliwości i etapy przerzedzania

 

faza zawiązków na Globaryll 100
faza zawiązków na Globaryll 100

Jest kilka możliwości przerzedzania, począwszy od fazy kwitnienia, aż do zawiązków wielkości nawet 20 mm. Przerzedzanie kwiatów nawozami azotowymi (Mocznik, Tiosiarczan Amonu) daje bardzo dobre rezultaty, jednak istnieje w tym czasie ryzyko wystąpienia przymrozku, który mógłby uszkodzić pozostałe kwiaty. W związku z tym groźba utraty całego plonu jest duża i większość sadowników nie decyduje się na taki zabieg. Kolejne zabiegi innymi hormonami, jakimi są auksyny przypadają na okres tuż po kwitnieniu, ale kiedy jeszcze nie wiadomo jaki jest stopień zawiązania owoców i ile zawiązków opadnie. Najbezpieczniejszy okazuje się zatem późny zabieg benzyloadeninąGlobaryll, Exillis. Średnica przerzedzanych zawiązków to 8-12 mm, a czasami w zależności od odmiany nawet 15-18 mm. Faza ta przypada zazwyczaj na 3-4 tygodnie po kwitnieniu, kiedy można już oszacować  stopień zawiązanych owoców.

Zalecenia stosowania

Oba preparaty Globaryll i Exilis zawierają ten sam związek: 6-benzyloadeninopurynę. Różnią się natomiast poziomem zawartości Globaryll – 100 g/l natomiast Exilis – 20 g/l. Zasady działania oraz stosowania tych dwóch produktów są w zasadzie takie same poza dawką ze względu na ilość substancji aktywnej.

Zabieg wykonuje się, gdy zawiązki jabłek osiągną średnicę w zakresie 10-12 mm. W praktyce, termin ten przypada w zależności od odmiany na 2-4 tygodnie po kwitnieniu, a średnica zawiązków mieści się w przedziale 8-18 mm. Datę zabiegu należy bardzo precyzyjnie wyznaczyć – prawie co do dnia. Do pomiarów średnicy zawiązków może posłużyć suwmiarka lub specjalne miarki. Zalecane dawki kształtują się następująco:

  • Globaryll: 1 – 1,5 l/ha
  • Exilis: 5  –  7,5 l/ha

Dawka preparatu uzależniona jest od stopnia zawiązania, oraz podatności danej odmiany na przerzedzanie wspomnianym związkiem np. zabieg na odmianie Gala lub Pinova z bardzo dobrym zawiązaniem,  dawka górna – odpowiednio 1,5 l/ha  lub   7,5 l/ha.

Skuteczny zabieg

Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność zabiegu, są warunki pogodowe podczas i po zabiegu. Do dobrej, systemicznej dystrybucji substancji w roślinie, niezbędna jest ciepła i wilgotna pogoda w trakcie zabiegu i najlepiej w kilka następnych dni po zabiegu. Minimalna temperatura to 18 C (najlepiej 20-25 C), a zalecana ilość cieczy roboczej to 1000 l/ha. Z praktyki wiadomo, że optymalna temperatura jest ważniejsza niż średnica zawiązków. Zatem jeśli jest brak minimalnych warunków pogodowych w momencie, gdy średnica zawiązków wynosi 10 mm, lepiej poczekać kilka dni na lepsze warunki i wykonać zabieg nawet na większe zawiązki, co da lepsze rezultaty. Czynniki fizjologiczne, które mają również istotny wpływ na skuteczność przerzedzania BA, przedstawia tabela. Dodatkowymi korzyściami przerzedzania są jędrniejsze owoce oraz silniejsze pąki kwiatowe zakładane na następny sezon.

przerzedzanie jabłoni

Robert Binkiewicz