Przepis na kolorowe owoce

Wybarwienie jabłekDobre wybarwienie owoców jabłek jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o opłacalności uprawy i możliwościach zbytu owoców deserowych. Duże jabłka o intensywnie czerwonej barwie na tle zielonej skórki są chętniej kupowane przez konsumentów niż jabłka małe o słabym rumieńcu.

Co wpływa na wybarwienie owoców?

Wybarwienie owoców jest procesem długotrwałym i skomplikowanym biochemicznie. Zależy od wielu czynników:

  • Cech genetycznych otrzymanych w trakcie hodowli danej odmiany;
  • Rodzaju zastosowanej podkładki;
  • Zawartości antocyjanów w liściach i owocach;
  • Zasobności składników pokarmowych w glebie oraz zastosowanego nawożenia fosforem, potasem, magnezem, borem i manganem;
  • Wysokości nawożenia azotem, siarką, magnezem i manganem;
  • Zawartości cukru w owocach;
  • Przebiegu pogody w okresie dojrzewania owoców – wahania temperatury pomiędzy dniem a nocą sprzyjają wybarwianiu owoców, a wysoka temperatura i mała amplituda temperatury w ciągu doby hamują proces wybarwiania;
  • Nasłonecznienia owoców – na wierzchołkach drzew owoce są lepiej wybarwione niż w głębi korony, gdzie jest ograniczony dostęp światła.

Wspomaganie wybarwienia

Bardzo ciekawym nawozem przeznaczonym do poprawy wybarwienia owoców jest Nectar Intense produkowany przez francuską firmę Agronutrition. Nawóz ten zawiera 12,5% wapnia oraz „Co-formulator” – unikalny zestaw substancji inicjujących syntezę antocyjanów, które mają największy wpływ na wybarwienie owoców.

Nectar Intense należy stosować 3-5 razy w sezonie.  Pierwszy zabieg powinien być wykonany na początku wzrostu owoców, a następnie co 14 dni. Ostatni zabieg powinien być wykonany 10-14 dni przed zbiorami owoców.

Już od pierwszego zabiegu drzewa owocowe produkują zwiększoną ilość antocyjanów, które gromadzone są w liściach oraz w owocach. W okresie intensywnej wegetacji i pełnej aktywności chlorofilu maskuje on swoim intensywnym zielonym kolorem inne barwniki zgromadzone w liściach i owocach. W momencie  rozpoczęcia procesu dojrzewania owoców, uaktywniają się zgromadzone w nich antocyjany, nadając owocom intensywny czerwony kolor oraz zdecydowanie zwiększając powierzchnię rumieńca w stosunku do drzew nienawożonych nawozem Nectar Intense.

Nectar Intense - wspomaganie wybarwienia

Nawozami, które także poprawiają wybarwienie owoców są Rosafos i Rosasol 8-50-12 oraz Rosaleaf 1 (10-52-5).

Rosafos – zawiera w 1 litrze 314 g fosforu oraz wapń i azot. Stosowany 2 razy w dawce 5-10 L/ha na 4 i 2 tygodnie przed zbiorami zwiększa wybarwienie owoców.

Rosasol 8-50-12Rosaleaf 1 to  bezchlorkowe całkowicie rozpuszczalne  w wodzie nawozy z bardzo wysoką zawartością fosforu, zawierają  także niewielką ilość potasu dzięki czemu wzrasta zawartość cukrów w owocach a w następstwie wzrasta intensywność rumieńca  owoców. Rosaleaf 1 zawiera dodatkowo zestaw witamin  i substancji przyspieszających  pobieranie i transport nawozu w roślinie. Nawozy te stosujemy w dawce 3-4 kg/ha na 4 i 2 tygodnie przed zbiorami.

Metalosate Potassium– zawiera w 1 litrze 300 g potasu  skompleksowanego aminokwasami dzięki czemu  jest on bardzo szybko pobierany  i  transportowany w roślinie do miejsc w których jest najbardziej potrzebny. Potas jest składnikiem mającym bardzo duży wpływ na gromadzenie cukrów i wybarwienie owoców. Jednak z racji antagonizmu z wapniem i ryzyka pogorszenia zdolności przechowalniczych owoców, nawóz ten należy stosować tylko na glebach ubogich w potas lub w sadach, w których zastosowano niskie nawożenie potasem. Metalosate K należy zastosować na 3 tygodnie przed zbiorami w dawce 2-4 L/ha, przemiennie z Rosafosem.

Problemy z wybarwianiem

Z moich – już ośmioletnich – obserwacji wybarwiania owoców różnymi nawozami mogę stwierdzić, że nie ma nawozów skutecznych w 100%. Oferowane przez nas produkty należą do najbardziej efektywnych. W części sadów, z trudnych do wyjaśnienia przyczyn, owoce wybarwiają się gorzej mimo stosowania różnych nawozów. Takie przypadki wymagają dokładnej analizy sytuacji i znalezienia przyczyn tego niekorzystnego zjawiska (odmiana, podkładka, system cięcia drzew, nawożenie, przebieg pogody).

nectar intense nawozy sadownicze

Polecamy także artykuł:

Nawożenie dolistne wapniem decyduje o jakości owoców

 

magazym sadowniczy - doradca sadowniczy