Przechowalnie bez gryzoni

Zwalczanie myszy i szczurów w pomieszczeniach gospodarskich, przechowalniach, sortowniach i magazynach
owoców jest niezwykle trudne. Miejsca te są bowiem dla gryzoni źródłem nieograniczonej ilości pokarmu
i doskonałym schronieniem przed drapieżnikami.

W obiektach tych mogą przebywać: mysz domowa, szczur wędrowny (rzadziej szczur śniady), a także zasiedlające okoliczne pola mysz polna i mysz zaroślowa. Szkodniki te mają istotny wpływ na jakość składowanych owoców i warzyw. Ich negatywna aktywność jest widoczna poprzez nadgryzienia lub zjedzenia owoców i warzyw oraz zanieczyszczenie przechowywanych płodów moczem i odchodami.

Niebezpieczne w wielu aspektach

Gryzonie przenoszą około 46 chorób ludzi i zwierząt (m.in. salmonellozę, leptospirozę, toksoplazmozę) i są groźnym wektorem w szerzeniu tych chorób. Poza aspektami sanitarnymi obecność gryzoni może przyczynić się do uszkodzeń w konstrukcji przechowalni, elementów maszyn i urządzeń, elementów elektronicznych (komputerów, łączy komputerowych i telefonicznych, systemów alarmowych, systemów monitorujących itp.), a nawet przewodów elektrycznych. Biorąc od uwagę negatywne skutki aktywności gryzoni, trzeba jak najszybciej podjąć z nimi bezpardonową walkę.

Szczegółowa lustracja

Przed przystąpieniem do deratyzacji, należy przede wszystkim zidentyfikować gryzonie i określić miejsca ich aktywności. Są one najbardziej aktywne tuż po zachodzie słońca i tuż przed wschodem, dlatego najlepsze wyniki może dać dokładna lustracja przeprowadzona w tym czasie. Podczas obserwacji zwracamy uwagę na odgłosy gryzienia, wspinania się, czasami popiskiwania. Lokalizujemy miejsca, w których występują odchody, świeżo wykopane nory, ślady gryzienia i oczywiście widoczne gryzonie.

Metody mechaniczne

Walka z gryzoniami w przechowalniach nie należy do łatwych i wymaga od nas regularności oraz cierpliwości w przeprowadzanych działaniach deratyzacyjnych. Musimy pamiętać, że przechowalnie są obiektami, w których w sezonie jesiennym ciągle panuje ruch związany ze składowaniem, sortowaniem i pakowaniem zebranych płodów.
Spadająca temperatura na zewnątrz i duża ilość pożywienia w przechowalniach dodatkowo zachęcają gryzonie do zasiedlenia nowego obszaru. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymywanie wokół przechowalni minimum metrowego pasa herbicydowego oraz stworzenie opaski o szerokości metra i głębokości ok. 15–20 cm wykonanej z kamieni i/lub żwiru. Budynek należy na zimę uszczelnić i wyeliminować powstałe w czasie eksploatacji szpary oraz szczeliny, nawet te niewielkie. Wewnątrz przechowalni starajmy się zachować ład i porządek. Aby nie tworzyć miejsc schronienia dla gryzoni, należy usunąć z pomieszczenia puste opakowania, pozostałe resztki materiałów budowlanych itp.

Pamiętaj!

Przy stosowaniu rodentycydów należy przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie każdego preparatu. Padłe gryzonie trzeba jak najszybciej zebrać i głęboko zakopać, żeby nie mogły zostać zjedzone przez inne zwierzęta (groziłoby to ich śmiertelnym zatruciem).

Zwalczanie z Agrosimexem

Firma Agrosimex wprowadziła w 2015 roku nową linię FOCUS obejmującą m.in. preparaty gryzoniobójcze o nazwach Focus kostka, Focus Pasta, Focus zatrute ziarno i Focus granulat.

Do zwalczania gryzoni wokół przechowalni, proponujemy wykorzystanie preparatów Focus ziarno zatrute i Focus granulat. Stosuje się je bezpośrednio do widocznych przy fundamentach nor gryzoni. Po aplikacji trucizny otwory należy osłonić przed ptakami i deszczem, zwijając w kulkę elementy darni, liści lub zwitki papieru. Nie należy rozkładać zatrutego ziarna bezpośrednio na powierzchni gruntu, gdyż grozi to wytruciem ptaków (również drobiu domowego).

Podczas zwalczania gryzoni w przechowalniach, rekomendujemy natomiast stosowanie Focus kostka lub Focus pasta (zawiera saszetki zawierające zatrutą przynętę). Preparaty te należy wykładać w specjalnie do tego przeznaczonych karmnikach deratyzacyjnych. Ustawiamy je wzdłuż ścian i ciągów komunikacyjnych w odległości co trzy metry (zwalczanie myszy) i co 7,5–10 metrów (zwalczanie szczurów). Karmniki trzeba lustrować co siedem dni i uzupełniać pobraną truciznę. Miejsce ustawienia karmnika powinno być oznaczone i zabezpieczone, aby nie doprowadzić do jego zniszczenia lub niekontrolowanego przesuwania. Karmniki zabezpieczają podana przynętę przed jej niekontrolowanym dostaniem się do produktów (płodów rolnych), w przeciwieństwie do granulatu lub ziarna, które mogą być zawleczone przez gryzonie.

Mariusz Niemiec, Lekarz weterynarii