Prolonger – ochrona substancji aktywnej

PROLONGER_packshot_1LMaksymalną skuteczność zabiegu ochrony przed szkodnikami można osiągnąć, wykonując zabieg w odpowiednich warunkach środowiskowych i fazie rozwojowej zwalczanego szkodnika. Pogoda jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, a więc warto zadbać o ochronę naniesionej na rośliny cieczy roboczej przed deszczem i promieniami UV oraz zwiększyć jej przyczepność, by zabieg ograniczył populację zwalczanego szkodnika w maksymalnym stopniu.


Stickery to grupa adiuwantów, którą stanowią środki poprawiające przyczepność cieczy roboczej do powierzchni roślin. Do tej grupy należy Prolonger, który oprócz poprawy przyczepności zapewnia także lepsze zwilżenie i zabezpieczenie substancji aktywnej przed zmywaniem.

Zwalczanie miodówki gruszowej (skuteczność %).
Zwalczanie miodówki gruszowej (skuteczność %).
Zwalczanie mszycy jabłoniowej (skuteczność %).
Zwalczanie mszycy jabłoniowej (skuteczność %).

Jak Prolonger chroni substancję aktywną?

Prolonger zawiera naturalne związki występujące w drewnie sosnowym, m.in. limoneny i terpinoleny. Związki te wiążą substancje aktywne występujące w środkach ochrony bezpośrednio na chronionej powierzchni rośliny w specyficznej błonie, zapewniając ich powolne i systematyczne uwalnianie. Warstwa utworzona przez adiuwant rozciąga się wraz ze wzrostem rośliny oraz nie blokuje wymiany gazowej. Dzięki takiemu działaniu środek ochrony roślin przez dłuższy czas oddziałuje na roślinę i patogeny, a substancja aktywna zostaje wchłonięta w większym stopniu.

Pamiętaj!
Abamektyna jest substancją bardzo niestabilną. Naturalne woski zawarte w Prolongerze osłaniają abamektynę przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych, a także zapewniają jej dłuższe i bardziej efektywne działanie.

Z czym można łączyć Prolonger?

Prolonger jest szczególnie polecany do stosowania z fungicydami, insektycydami oraz nawozami. W doświadczeniu przeprowadzonym przez UP we Wrocławiu, gdzie badano zawartość wapnia w jabłkach, po czterech zabiegach saletrą wapniową (5 kg/ha) wraz z różnymi adiuwantami wykazano, że stosowanie Prolongera podnosi zawartość wapnia w owocach o 42% w stosunku do kontroli. Zastosowanie środka Delan 700 WG w znacznie obniżonej dawce wraz z adiuwantem Prolonger pozwala na uzyskanie skuteczności na poziomie podobnym jak przy użyciu pełnej dawki.

Zastosowanie adiuwantów wraz z nawozami wapniowymi wpływa na zwiększanie zawartości wapnia w owocach w stosunku do nawożenia bez dodatku adiuwantów.
Zastosowanie adiuwantów wraz z nawozami wapniowymi wpływa na zwiększanie zawartości wapnia w owocach w stosunku do nawożenia bez dodatku adiuwantów.
Wpływ obniżenia dawki fungicydu oraz stosowania adiuwantów na skuteczność zwalczania parcha jabłoni (skuteczność %).
Wpływ obniżenia dawki fungicydu oraz stosowania adiuwantów na skuteczność zwalczania parcha jabłoni (skuteczność %).

Beata Rogala