Prolectus 50 WG do walki z szarą pleśnią truskawki

Prolectus opakowaniaProlectus 50 WG – najnowsze rozwiązanie do walki z szarą pleśnią (Botrytis cinerea) w uprawie truskawki.


Truskawka jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin jagodowych zarówno w Polsce jak i na świecie. Atrakcyjność smakowa oraz wygląd owoców sprawia, że jest to gatunek dostrzegany przez większość konsumentów, pomimo że ciągle głównym odbiorcą owoców jest przemysł przetwórczy. Wyprodukowanie owoców deserowych wysokiej jakości oraz dedykowanych do przemysłu wiąże się nieustannie z poprawą technologii produkcji oraz poszukiwaniem wartościowych odmian. W uprawie deserowych odmian truskawki bardzo istotną role odgrywa termin dojrzewania owoców oraz wielkość plonu. Wobec czego plantatorzy wprowadzają do uprawy nowe odmiany, o zróżnicowanej podatności na najważniejsze choroby grzybowe.

Szara pleśń (Botrytis cinerea)

Jest najgroźniejszą chorobą grzybową truskawki w uprawie tradycyjnej, gruntowej, ze względu na panujące warunki i wpływ opadów. Poraża ona wszystkie części nadziemne roślin, ale najgroźniejsze są infekcje kwiatów, z których grzyb przerasta do owoców i przyczynia się do ich masowego gnicia. W sprzyjających warunkach temperatury (15 – 25C), przy dużej ilości opadów grzyb ten może przyczynić się do wysokich strat w plonie. Jednym z najnowszych a zarazem najskuteczniejszych rozwiązań do walki z szarą pleśnią, które pojawiło się na Polskim rynku jest fungicyd Prolectus 50 WG.

Prolectus 50 WG

Jest nowym środkiem grzybobójczym na rynku polskim, zawierającym substancję czynną fenpyrazaminę (związek z grupy pyrazoli – 500 g/kg). Jest koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych i warzywnych (truskawka, brzoskwinia, nektaryna, pomidor,
bakłażan, papryka, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce).

wykres 1 prolectus

Wykres 1. Plon handlowy oraz niehandlowy uzyskany w obrębie wykonanych kombinacji
ochrony przez Szarą pleśnią. Dr M. Buczek: Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu
Ogrodnictwa, Brzezna 2014.

Potwierdzona skuteczność fungicydu w warunkach Polski

W 2014 roku w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej prowadzono badania skuteczności preparatu Prolectus 50 WG w zwalczaniu szarej pleśni w uprawie truskawek. Plon handlowy oraz niehandlowy stanowiły owoce porażone Szarą pleśnią (Wykres 1). Zbiory wykonywano 6-cio krotnie (od 04.06 do 20.06) i podczas każdego zbioru prowadzono ocenę wysokości i jakości plonów oraz trwałości pozbiorczej owoców (Wykres 2).

wykres 2 prolectus

Wykres 2. Ocena jakości pozbiorczej owoców, skuteczność działania wykorzystanych
produktów [%]. Dr M. Buczek: Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu
Ogrodnictwa, Brzezna 2014.

Wnioski

1. Nie zaobserwowano objawów fitotoksycznego oddziaływania zarówno badanego preparatu Prolectus 50 WG, Prolectus 50 WG + Wuxal Aminocal, na rośliny truskawki odmiany ‘Elsanta’.
2. Podczas obserwacji przeprowadzonych w trakcie zbiorów, najwyższy poziom skuteczności w zwalczaniu szarej pleśni wykazał badany preparat Prolectus 50 WG. Pozostałe preparaty wykazały istotnie niższy poziom zwalczania choroby. Wysoką skuteczność zwalczania szarej pleśni odnotowano również w kombinacjach chronionych badanym preparatem Prolectus 50 WG + nawóz dolistny Wuxal Aminocal.
3. Po okresie przechowywania mieszanina preparatu Prolectus 50 WG + nawóz dolistny Wuxal Aminocal charakteryzowała się nieco wyższą skutecznością niż Prolectus 50 WG zastosowany samodzielnie. Skuteczność mieszaniny Prolectus 50 WG + Wuxal Aminocal była wyższa lub porównywalna z innymi preparatami.
4. Po zastosowaniu wszystkich badanych preparatów, nie odnotowano żadnego ich wpływu na smak owoców truskawki.
5. Nie odnotowano istotnych różnic w plonie ogólnym truskawki zebranej z kombinacji chronionych badanymi preparatami. Niższy plon zebrano z kombinacji kontrolnej.

nufarm