Projekt truskawka – podsumowanie

Całosezonowe doświadczenie prowadzone na plantacji truskawki uprawianej metodą tradycyjną w gruncie to kolejna odsłona zainicjowanego w 2021 roku przez Agrosimex formatu praktycznych materiałów wideo, skierowanych do producentów owoców. Głównym założeniem przedsięwzięcia było opracowanie i wdrożenie technologii odżywienia i ochrony truskawki pod kątem uzyskania pożądanych parametrów owoców – wielkości i trwałości w obrocie towarowym (shelf life).

Agnieszka Bober, Tomasz Domański

Doświadczenia w ramach „Projektu Truskawka 2022” prowadzone były na plantacji w Grobicach koło Chynowa, w powiecie grójeckim. Jej właściciel, Konrad Buczek, od lat zajmuje się uprawą roślin sadowniczych, w tym truskawek. Po stronie Agrosimexu koordynatorem przedsięwzięcia był Tomasz Domański, doradca specjalizujący się w uprawach jagodowych.

Plantacja Marmolady w „Projekcie Truskawka”
Plantacja Marmolady w „Projekcie Truskawka”

Założenia

Programem została objęta odmiana Marmolada, uprawiana na powierzchni 2 hektarów, z czego 1 ha stanowiła drugoroczna, intensywnie owocująca plantacja, a drugi – jednoroczna. Rozwiązania zaproponowane przez doradców Agrosimexu wdrażano na połowie każdej z plantacji. Na drugiej części upraw gospodarz kontynuował standardowy program ochrony i nawożenia w celu porównania wyników doświadczenia. Zalecenia w ramach projektu były opracowywane na podstawie szczegółowych badań gleby przeprowadzonych w laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico oraz obserwacji plantacji podczas kolejnych etapów produkcji, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Zaproponowany program oparty był na nawożeniu posypowym i dolistnym, ukierunkowanym na łagodzenie stresów pogodowych u roślin i natychmiastowe uzupełnianie widocznych niedoborów pokarmowych w uprawach. Poza nawożeniem w programie uwzględniono elementy ochrony herbicydowej, fungicydowej i insektycydowej, mające szczególny wpływ na badane parametry: wysokość plonu, wielkość owoców, wydłużenie ich trwałości po zbiorach.

Wyniki programu wdrożonego na plantacji w Grobicach były pozytywne, założone cele zostały osiągnięte. Plon ogólny w częściach doświadczalnych był wyższy o mniej więcej 10% w stosunku do kontroli.

Efekty

Truskawka w okresie kwitnienia
Truskawka w okresie kwitnienia

Relację z przebiegu „Projektu Truskawka” można było śledzić na kanale Agrosimexu na YouTubie w 6 odcinkach. Pierwszy dotyczył założeń „Projektu Truskawka 2022”, a także aktualnych wówczas zaleceń związanych z likwidacją zachwaszczenia oraz z zabiegami w ochronie fungicydowej i insektycydowej. Kolejne odcinki to: ochrona i nawożenie tuż przed kwitnieniem, w trakcie kwitnienia oraz w fazie intensywnego wzrostu owoców. Odcinek 5. stanowił podsumowanie sezonu truskawkowego 2022 i tego, co wydarzyło się na objętej doświadczeniem plantacji. Natomiast 6. zawierał zalecenia na dalszą część sezonu. Wyniki programu wdrożonego na plantacji w Grobicach były pozytywne, założone cele zostały osiągnięte. Plon ogólny z części z zaleceniami Agrosimexu był wyższy o mniej więcej 10% w stosunku do kontroli. Średnia masa owocu również była wyższa. To pokazuje, że zastosowany program nawożenia znacząco wpłynął na wielkość plonu. Co do trwałości pozbiorczej owoców, to poddano ją ocenie podczas ich przechowywania w temperaturze pokojowej. Po 24 godz. i owoce z kontroli, i z kwater doświadczalnych charakteryzowały się wysokimi parametrami jakościowymi. Natomiast po upływie 48 godz. owoce z kontroli straciły jędrność i zrobiły się miękkie, matowe i ciemne, a te z upraw objętych projektem nadal były błyszczące i jędrne. Doświadczenie trwało 72 godz. od zbioru owoców. W tym czasie truskawki z kontroli w większości zgniły, natomiast owoce z projektu nadal nadawały się do spożycia. Ponieważ sezon truskawkowy nie kończy się na zbiorach, w kolejnym odcinku prowadzący omówił ważne aspekty dotyczące przygotowania plantacji na kolejny sezon. „Projekt Truskawka 2022” cieszył się ogromnym zainteresowaniem producentów truskawki, dlatego zespół Agrosimexu planuje jego kontynuację w sezonie 2023.