Projekt Jabłko 2022 – podsumowanie

W sezonie 2021 Agrosimex zainicjował cykl filmów prezentujących wdrażanie i efekty rozwiązań w ochronie i nawożeniu jabłoni w praktyce. „Projekt Jabłko 2022” był kolejną odsłoną tego nowego formatu doradczego. Obydwie serie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem sadowników. A czy zakładany na ten sezon cel przedsięwzięcia został osiągnięty?

Janusz Miecznik, Agnieszka Bober

Gala Brookfield
Gala Brookfield

Rozwiązania w ochronie i nawożeniu jabłoni w ramach „Projektu Jabłko 2022”, tak jak w poprzedniej edycji, wdrażane były w gospodarstwie rodzinnym Marka i Renaty Wójcików, w miejscowości Rosocha, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą, w powiecie grójeckim. Prowadzącym tę edycję projektu, podobnie jak rok wcześniej, był Janusz Miecznik, dyrektor ds. rozwoju w dziale sadownictwo. Doświadczeniem objęto dwie odmiany jabłoni: Galę Brookfield, na której projekt był kontynuowany drugi sezon. Pozwoliło to wykazać wpływ rozwiązań proponowanych przez doradców Agrosimexu w cyklu dwuletnim i dzięki temu ocena była bardziej precyzyjna. Red Delicious sport RedCap – budzącą coraz większe zainteresowanie zarówno producentów, jak i odbiorców jabłek. W tym wypadku doświadczenie prowadzone były pierwszy rok.

Prowadzony przez dwa sezony „Projekt Jabłko” pokazał rzeczywiste wyzwania w produkcji trzech odmian jabłoni, których znaczenie w strukturze nasadzeń jest istotne.

„Projekt Jabłko 2022” – przegląd odcinków

Odmiana Red Delicious w sporcie RedCap
Odmiana Red Delicious w sporcie RedCap

Podczas „Projektu Jabłko 2022” prezentowane były przede wszystkim efekty wprowadzenia programu odżywiania jabłoni pod kątem łagodzenia stresów pogodowych, uzupełniania niedoborów pokarmowych poprzez nawożenie pogłówne, fertygację i nawożenia dolistne. Przedsięwzięcie obejmowało także programy ochrony fungicydowej i insektycydowej z doborem środków do ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz niezwykle istotne w założeniach projektu programy regulacji wzrostu, w tym kontroli wzrostu i owocowania, budowania jakości zewnętrznej i wewnętrznej, wybarwienia i wielkości owoców. Prowadzona w ramach projektu dokumentacja filmowa była udostępniana na kanałach firmowych Agrosimexu, na YouTubie i Facebooku, oraz na kanałach partnerów medialnych.

W 1. odcinku prowadzący zaprezentował cel projektu oraz podsumował sezon 2021. W odcinkach 2. i 3. została szczegółowo omówiona rola regulacji owocowania, czyli przerzedzanie zawiązków. Odcinek 4. to aktualne zalecenia w ochronie wynikające z przebiegu infekcji chorobami grzybowymi oraz intensywności występowania szkodników. W odcinku 5. prowadzący poddał ocenie skuteczność przerzedzania, a także przekazał aktualne zalecenia w ochronie fungicydowej i insektycydowej oraz wskazania dotyczące nawadniania sadu jabłoniowego wynikające z przebiegu pogody. Odcinek 6. dotyczył przede wszystkim zabiegów koniecznych do wykonania w fazie intensywnego wzrostu owoców, których skuteczność została oceniona w odcinku 7. „Projekt Jabłko 2022” zakończył odcinek 8., w którym omówione zostały wstępne wyniki doświadczenia przede wszystkim pod kątem jakości plonu. A dokładniej pożądanych z punktu ekonomicznego parametrów dla danej odmiany.

Wymierne korzyści

Odpady przemysłowe pod drzewami Gali
Odpady przemysłowe pod drzewami Gali

Prowadzony przez dwa sezony „Projekt Jabłko” pokazał rzeczywiste wyzwania w produkcji trzech odmian jabłoni, których znaczenie w strukturze nasadzeń jest istotne. W efekcie rozwiązań zastosowanych w ramach „Projektu Jabłko 2022” uzyskano: plon Gali na poziomie 74 t/ha; z procentowym udziałem owoców o wielkości: poniżej 6,5 cm – 3,8%, 6,5–8 cm – 87%, powyżej 8 cm – 9,2%. plon RedCap na poziomie 75 t/ha; w strukturze wielkościowej owoców praktycznie nie było egzemplarzy poniżej 7 cm, te w przedziale 7–8 cm stanowiły 88%, powyżej 8 cm – 12%. Owoce obydwu odmian były w pełni wybarwione, Gala – z charakterystycznymi dla sportu Brookfield paskami. Średnia jędrność owoców wyniosła 8 kG. Zbiór przebiegał jednoetapowo, a ilość pozostałych pod drzewami owoców z widocznymi defektami nie przekraczała 5% plonu. Podsumowując, należy stwierdzić, że zakładany cel „Projektu Jabłko 2022” co do wysokości plonu, jakości zewnętrznej i wewnętrznej owoców obu odmian został osiągnięty.

Tegoroczna, oszczędna ochrona i nawożenie pozwoliły ograniczyć koszty produkcji przy zachowaniu parametrów owoców wymaganych dla jakości premium. Przyszłościowo wysokie koszty nawożenia azotem będą łagodzone wprowadzeniem do programu preparatu Rhizosum N plus, zawierającego bakterie wiążące azot z powietrza. Natomiast lepsze wykorzystanie azotu z gleby zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu tiosiarczanów – wapnia (CaTs) i potasu (KTS). W myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, oszczędności w ochronie pozwoli poczynić stosowanie organiczno- -mineralnego stymulatora wzrostu o nazwie Maral, którego bardzo dobre efekty potwierdzono w sezonie 2022.

PODZIĘKOWANIA

Członkowie zespołu Agrosimexu zaangażowani w realizację „Projektu Jabłko” dziękują państwu Renacie i Markowi Wójcikom za udostępnienie kwater oraz za bardzo dobrą i owocną współpracę przy realizacji założonych celów uprawowo- -produkcyjnych.