Preparaty olejowe

To substancje, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem sadowników. Wynika to z ich dużej – potwierdzonej w badaniach i w praktyce – skuteczności. Przyczyniają się między innymi do zwalczania misecznika śliwowego, miodówki  w gruszach, a przede wszystkim przędziorka w sadach jabłoniowych.

Przędziorek owocowiec powinien być zwalczany od wczesnej wiosny, aby nie dopuścić do niekontrolowanego rozwoju tego szkodnika w trakcie sezonu. Do tego celu obok akarycydów bardzo przydatne są właśnie preparaty olejowe. Ograniczają one populację pajęczaków już na starcie, ułatwiają kontrolę nad nimi w dalszej części sezonu i w konsekwencji obniżają koszty walki z tą grupą szkodników.

Zastosowanie

Preparaty olejowe powinny być stosowane wiosną tylko w tych kwaterach sadu jabłoniowego, w których jest duży potencjał jaj przędziorka owocowca (złożonych przez samice jesienią) i w przypadku, gdy sadownik w poprzednim roku zaobserwował zmniejszoną skuteczność niektórych akarycydów. Oleje są również przydatne w tych kwaterach jabłoni, w których występuje skorupik jabłoniowy. Ograniczają one także mszyce oraz bawełnicę korówkę,  ale pod warunkiem zastosowania wyższych dawek. Oleje można też wykorzystać do ograniczenia misecznika śliwowego w sadach śliwowych i populacji miodówki w gruszach.

Terminy aplikacji

Faza pękania pąków

W sadach jabłoniowych aplikację można wykonać w okresie pękania pąków, mysiego ucha lub nieco później  – w fazie początku zielonego pąka na odmianach Idared i Ligol. Opóźnienie zabiegu może grozić zmianami fitotoksycznymi na młodych tkankach. Optymalnym terminem zabiegu, pod względem jego skuteczności, jest wykonanie go tuż przed wylęgiem larw z jaj, co najczęściej ma miejsce właśnie w początkowej fazie zielonego pąka kwiatowego. Z kolei w sadach śliwowych optymalnym terminem zwalczania misecznika śliwowego z wykorzystaniem preparatów olejowych jest faza pękania pąków/zielony pąk kwiatowy (uzupełnieniem dla tego zabiegu powinien być pyretroid zastosowany raz, jeszcze przed kwitnieniem).

Zabiegi z użyciem preparatu olejowego powinno się planować  w okresie w miarę stabilnej, ciepłej i bezdeszczowej pogody.

Poprawne stosowanie

Ważne jest bardzo dokładne pokrycie drzew cieczą roboczą, gdyż od tego w dużej mierze zależy efektywność zabiegu. Z tego powodu zaleca się stosowanie oleju z dużą ilością wody: 800–1500 l/ha (w zależności od wielkości drzew). Należy opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi. Przy dużej presji szkodnika warto opryskiwać każdy rząd dwa razy, jadąc raz z jednej, a następnie – w przeciwnym kierunku – z drugiej strony rzędu. Polecane dawki preparatów olejowych to 15–30 l/ha. Jeśli zabieg wykonywany jest w późniejszym z zalecanych terminów, gdy mamy już tkankę zieloną, należy zachować ostrożność przed ryzykiem fitotoksyczności. W okresie wiosny obok zabiegów z preparatami olejowymi wykonywane są również inne – z wykorzystaniem insektycydów/ fungicydów. Wówczas należy zachować odstęp 1–2 dni między nimi (przed aplikacją oleju i po niej), dla środków zawierających captan nawet do 14 dni.

Przechwytywanie

Preparaty olejowe

Polecane preparaty na bazie oleju parafinowego to Catane 800 ECContigol 95 EC (adiuwant). aby nie ryzykować uszkodzenia młodych liści, nie należy korzystać z przypadkowych zamienników, z których po połączeniu z wodą nie udaje się uzyskać jednorodnej emulsji oleju w wodzie (olej niedostatecznie zemulgowany unosi się na powierzchni wody, a ciecz robocza nie ma stabilnego, bezpiecznego dla roślin stężenia).

Janusz Miecznik