Preparaty olejowe w sadzie

Przędziorki, obok pordzewiaczy, to najmniejsze szkodniki w sadach. Powodują duże szkody, wpływając negatywnie na wielkość i jakość owoców. Przędziorek owocowiec powinien być zwalczany wczesną wiosną, aby nie dopuścić do niekontrolowanego rozwoju tego szkodnika w trakcie sezonu. Do jego zwalczania, obok akarycydów, bardzo przydatne są preparaty olejowe, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem sadowników i bardzo zyskały na znaczeniu.

Wynika to z ich dużej, potwierdzonej w badaniach i w praktyce, skuteczności. Oleje parafinowe, ograniczając populację przędziorków już na starcie, ułatwiają kontrolę nad nimi w dalszej części sezonu i w konsekwencji obniżają koszty walki z tą grupą szkodników.

Co zwalczają preparaty olejowe?

Preparaty olejowe powinny być stosowane wiosną tylko w tych kwaterach sadu jabłoniowego, w których jest duży potencjał jaj przędziorka owocowca (złożonych przez samice jesienią), i jeśli sadownik w poprzednim roku zaobserwował zmniejszoną skuteczność niektórych akarycydów. W przypadku preparatów olejowych nie stwierdzono, jak do tej pory, zjawiska odporności. Oleje są również przydatne w tych kwaterach jabłoni, w których występuje skorupik jabłoniowy. Oleje ograniczają także mszyce oraz bawełnicę korówkę, ale pod warunkiem zastosowania wyższych dawek. Oleje można też wykorzystać do ograniczenia misecznika śliwowego w sadach śliwowych i populacji miodówki w gruszach.

W Europie Zachodniej bardzo wczesną wiosną, w okresie pękania pąków na gruszach (zanim pojawi się zielona tkanka) stosuje się mieszaninę 5–10 l oleju + 5 kg siarki (np. Thiovit Jet), w celu ograniczenia populacji miodówki gruszowej.

przedziorki

Progi zagrożenia

Progi zagrożenia – nieodzowny element integrowanej ochrony Jaja przędziorka owocowca zlokalizowane są głównie na spodniej stronie 2–3-letnich gałęzi, krótkopędów (pomiędzy fałdami skórki), u ich podstawy, szczególnie w miejscu rozgałęzień. Drzewa powinny być przeglądane losowo, oddzielnie w poszczególnych kwaterach, w pierwszej kolejności trzeba wybierać odmiany najbardziej „ulubione” przez szkodnika. Są to przede wszystkim: Gala, Golden Delicious, Szampion, Delikates, Piros, Lobo.

Aby lustracja była przeprowadzona prawidłowo, należy przejrzeć na 40 drzewach jabłoni po jednej gałązce czy krótkopędzie. W przypadku stwierdzenia pokrycia pędów na poziomie 0 i 1˚ (oznacza brak jaj lub bardzo małą ich liczebność, gdy trudno jest zauważyć nawet pojedyncze sztuki) oraz 2˚ (umiarkowana liczebność, gdy grupy jaj są o średnicy do 0,5 cm) – nie ma potrzeby zwalczania przędziorka owocowca przed kwitnieniem, ale konieczna jest kolejna lustracja w fazie różowego pąka; 3 i 4˚ (duża liczebność jaj – złoża o średnicy od 0,5 do 1 cm lub większej niż 1 cm) oznacza konieczność zaplanowania zabiegu zwalczającego przed kwitnieniem.

Można to zrobić w dwojaki sposób:

  •  pierwszy to wykorzystanie preparatu olejowego (parafinowego) w okresie pękania pąków,
  • drugi, który powinien być zaplanowany w okresie różowego pąka (co zbiega się z wylęganiem larw z jaj zimowych), to zastosowanie jednego z akarycydów: Apollo, Nissorun lub Zoom. Tuż przed kwitnieniem, przy przewadze larw i form dorosłych, trzeba już sięgnąć po akarycydy działające na formy ruchome, np. preparaty Koromite/Sumo.

W sadach śliwowych zastosowanie oleju powinno być również poprzedzone wczesnowiosenną lustracją wykonaną w okresie nabrzmiewania pąków. Polega ona na pobraniu z 20 losowo wybranych drzew po pięć30-centymetrowej długości gałązek. Próg zagrożenia to 30 larw na 1 odcinek gałęzi długości 30 cm.

Terminy aplikacji oleju

W sadach jabłoniowych aplikację można wykonać w okresie pękania pąków, mysiego ucha lub nieco później – w fazie początku zielonego pąka na odmianach Idared i Ligol.

Opóźnienie zabiegu może grozić zmianami fitotoksycznymi na młodych tkankach.

Optymalnym terminem zabiegu, pod względem jego skuteczności, jest wykonanie go tuż przed wylęgiem larw z jaj, co najczęściej ma miejsce właśnie w początkowej fazie zielonego pąka kwiatowego.

Z kolei w sadach śliwowych optymalnym terminem zwalczania misecznika śliwowego z wykorzystaniem preparatów olejowych jest faza pękania pąków/zielony pąk kwiatowy (uzupełnieniem dla tego zabiegu powinien być pyretroid zastosowany raz, jeszcze przed kwitnieniem).

Wymagane warunki pogodowe

Zabiegi preparatem olejowym powinno się planować w okresie w miarę stabilnej, ciepłej i bezdeszczowej pogody.  W trakcie aplikacji drzewa powinny być suche.

Jak poprawnie stosować oleje?

Ważne jest bardzo dokładne pokrycie drzew cieczą roboczą, gdyż od tego w dużej mierze zależy efektywność zabiegu. Z tego powodu IO zaleca stosowanie oleju w dużej ilości wody: 800–1500 litrów na hektar – w zależności od wielkości drzew.

Przy dużej presji szkodnika zaleca się opryskiwać każdy rząd dwa razy, jadąc raz z jednej, a następnie w przeciwnym kierunku z drugiej strony rzędu. Przy opryskiwaniu zawsze należy jechać wolno.

Polecana dawka oleju to 20–30 litrów na hektar, jeśli zabieg wykonywany jest w późniejszym z zalecanych terminów. Środki ostrożności ograniczające ryzyko fitotoksyczności.

W okresie wiosny obok preparatów olejowych wykonywane są również inne zabiegi ochrony, z wykorzystaniem insektycydów/fungicydów. Wówczas należy zachować odstęp 1–2 dni między nimi (przed aplikacją oleju i po niej). Jeśli zabieg olejem wykonany jest w optymalnym terminie, czyli gdy mamy już tkankę zieloną, nie zaleca się wykonywać mieszanin z innymi produktami.

Preparaty olejowe

Polecane preparaty na bazie oleju parafinowego to: Catane 800 EC , Treol 770 EC i Katanol 96 EC.

Do zwalczania misecznika śliwowego rejestrację ma Catane 800 EC .

catanekatanol

Aby nie ryzykować uszkodzeniem młodych liści, nie należy korzystać z przypadkowych zamienników, z których po połączeniu z wodą nie udaje się uzyskać jednorodnej emulsji oleju w wodzie (olej niedostatecznie zemulgowany unosi się na powierzchni wody, a ciecz robocza nie ma stabilnego, bezpiecznego dla roślin stężenia). Po wykonaniu aplikacji olejem w okresie różowego pąka konieczna jest kolejna lustracja sadu, aby ocenić skuteczność zabiegu.

Jeśli z różnych przyczyn nie będzie ona wystarczająca, po olejach, a przed kwitnieniem należy zaplanować wykonanie uzupełniającego zabiegu jednym z akarycydów: Zoom, Apollo czy Nissorun lub przy przewadze form ruchomych i jednoczesnym występowaniu pordzewiaczy – Koromite/Sumo.

W sytuacjach wysokiej presji przędziorków, a w szczególności gdy licznie występują osobniki dorosłe pordzewiacza, Zoom, Apollo czy Nissorun należy mieszać z akarycydami Ortus, Envidor lub Koromite, stosując pełne zalecane na etykiecie dawki.