Późne przerzedzanie jabłoni i grusz

Ubiegły sezon 2015 zapisał się w historii polskiego sadownictwa jako urodzajny. Mimo długiego okresu suszy wielu sadowników świetnie sobie poradziło z utrzymaniem drzew w dobrym stanie dzięki zastosowaniu metody przerzedzania.

Gala Must po zabiegu Brevisem.
Gala Must po zabiegu Brevisem.

W naszym klimacie najczęściej mamy problem z niesprzyjającą pogodą w okresie kwitnienia, czego konsekwencją w sadach są uszkodzenia spowodowane przymrozkami lub słabe zawiązanie. Poprzedni sezon był pod tym względem łagodny, a w zdecydowanej większości regionów sadowniczych warunki pogodowe podczas kwitnienia były wręcz idealne i sprzyjały dobremu plonowaniu. Z drugiej strony latem panowała długotrwała susza, co niekorzystnie odbiło się na jakości owoców oraz kondycji drzew. Tego typu warunki to dobra baza do wykonywania przerzedzania chemicznego, z którego skorzystało wielu sadowników. Zwłaszcza w takim sezonie jak poprzedni można docenić zalety zastosowania tej metody. Oprócz tego, że uzyskujemy zawiązki większej średnicy, to jeszcze wybarwienie owoców jest dużo lepsze, a co za tym idzie – większość jabłek można zebrać podczas pierwszego zbioru czy nawet przeprowadzić go jednoetapowo.

Narzędzia do późnego przerzedzania

Obecnie polscy sadownicy mają do dyspozycji trzy produkty do późnego przerzedzania zawiązków i jeden do grusz: Globaryll/Exilis na jabłonie oraz Brevis na jabłonie i grusze. Globaryll i Exilis zawierają benzyloadeninę, substancję znaną od lat. Preparaty te służą do przerzedzania zawiązków o średnicy 8–14 mm, a optymalna polecana faza to 10–12 mm. Zakres dawek zawiera się w przedziale 1–1,5 l/ha, gdzie niższą stosuje się przy umiarkowanym zawiązaniu i na odmiany, które dość łatwo się przerzedza chemicznie, np. na grupę Jonagoldów lub Ligol. Górny zakres 1,3–1,5 l/ha jest polecany w sytuacji bardzo obfitego zawiązania i na odmiany trudniej reagujące na przerzedzanie, np. Gala, Golden Delicious lub Szampion. Warto pamiętać, że najważniejszym czynnikiem, by zastosowanie benzyloadeniny przyniosło oczekiwane skutki, są idealne warunki pogodowe podczas zabiegu i kilka dni po nim. Wymagana jest wysoka wilgotność, a temperatura powietrza nie powinna spaść poniżej 18˚C. Najlepiej, gdy utrzymuje się na poziomie 20–25˚C kilka dni po zabiegu. Niestety, często w optymalnym terminie brakuje takich warunków, dlatego nie zawsze skuteczność działania jest zadowalająca. Sezon 2015 był pod tym względem sprzyjający i w większości przypadków zabieg przerzedzania Globaryllem przyniósł dobre efekty.

Brevis – mniej znaczy więcej

Brevis jest nowością na rynku sadowniczym. Został przygotowany przez firmę ADAMA – w kilku europejskich krajach sadownicy mogli już z niego korzystać w poprzednim sezonie. Preparat zawiera substancję aktywną, która zaaplikowana na roślinę powoduje czasowe obniżenie fotosyntezy. Dalszą konsekwencją jego działania jest ograniczone odżywianie zawiązków i ich naturalna selekcja – słabsze 2spadają, a silniejsze pozostają. Można więc stwierdzić, że po zastosowaniu Brevisu tworzymy nad rośliną tzw. naturalny cień. W związku z tym, że mówimy o wpływie na fotosyntezę, skuteczność zabiegu będzie również uzależniona od intensywności nasłonecznienia – im mniej światła i dni bardziej pochmurne, tym wyższa skuteczność i na odwrót. Brevis ma szerokie okno stosowania (6–12 mm), zatem późna wiosna to bezpieczny czas, bo po pierwsze jest już po ewentualnych przymrozkach, a po drugie sadownik może jeszcze kilka dni po kwitnieniu obserwować stopień zawiązania i podjąć decyzję o zabiegu. Przerzedzanie Brevisem można wykonać zarówno jednoetapowo, jak i w dwóch zabiegach. Dawkowanie obejmuje przedział od 1,1 kg/ha do 2,2 kg/ha. Maksymalnie w sezonie można wykonać dwa zabiegi. Jeśli chodzi o zalecenia, to trzeba przyjąć dwa warianty: przy obfitym zawiązaniu polecane są dwa zabiegi w niskiej dawce 1,1 kg/ha lub jeden w dawce 1,5–2,2 kg/ha. W przypadku umiarkowanego zawiązywania i mniejszej potrzeby przerzedzania poleca się jeden zabieg na zawiązki o średnicy 6–10 mm w dawce 1,1–1,5 kg/ha. Dotychczasowe wyniki zastosowania Brevisu pokazują, że jest to doskonałe narzędzie do skutecznego przerzedzania odmian typu Gala, Golden Delicious, Szampion. Takie same zalecenia dotyczą przerzedzania grusz. Nie wolno stosować preparatu Brevis w mieszaninie z innymi pestycydami lub nawozami. Zabieg należy wykonać na suche liście przy większej ilości cieczy roboczej.

Robert Binkiewicz

Gala Must po zabiegu Globaryllem.
Gala Must po zabiegu Globaryllem.