Porzeczki – zalecenia po zbiorach owoców

Bezpośrednio po zbiorze owoców konieczne jest zabezpieczenie plantacji przed chorobami i niektórymi szkodnikami

Opadzina liści porzeczki – antraknoza i biała plamistość liści porzeczki

Szkodliwość tych  chorób jest duża. Niekiedy już w czasie zbiorów krzewy pozostają bez liści, co w znacznym stopniu osłabia krzewy, obniżając też ich wytrzymałość na mróz w okresie zimowym. Rośliny również słabo owocują w następnym roku.

 

Zabiegi przeciwko tym chorobom należy więc kontynuować bezpośrednio po zbiorach owoców (wykonując nawet 2 opryskiwania co 10-14 dni). Pozwalają one ograniczyć nasilenie choroby w następnym sezonie wegetacyjnym. Większość uprawianych odmian porzeczki wymaga ochrony chemicznej, gdyż jest w średnim lub dużym stopniu podatna na te choroby.

Polecane preparaty:  difenokonazol lub Zato 50 WG – jednocześnie ograniczają występowanie białej plamistości liści

Amerykański mączniak agrestu

opryskiwanie wykonać jak najszybciej po zbiorze owoców a kolejne po upływie 10-14 dni. Pogoda w ostatnim okresie jak i ta prognozowana na najbliższe dni (sucho i wysokie temperatury) sprzyjają rozwojowi tej choroby.

Polecane preparaty: Nimrod 250 EC, Zato 50 WG  lub difenokonazol

Nimrod zapobiegawczo stosować w dawkach 0,75-1,5 l, a wyniszczająco i przy dużym zagrożeniu chorobą – 1,5-2,25/ha.

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy i porzeczkowiak liściowy

Na zagrożonych plantacjach, a więc tych na których prowadzono zbiór mechaniczny należy wykonać zabiegi zwalczające tą groźna grupę szkodników – pierwszy zabieg zaplanować bezpośrednio po zbiorze owoców i kolejne wykonać co 10 dni.

Wskazane jest jednak ocenić zagrożenie – przejrzeć  200 losowo wybranych pędów w celu sprawdzenia obecności uszkodzeń i larw; próg zagrożenia dla pryszczarka porzeczkowca pędowego to 10 uszkodzonych pędów (ślady żerowania larw pod skórką), z kolei próg zagrożenia dla porzeczkowiaka liściowego to 20 zasiedlonych wierzchołków

Polecane preparaty do ich zwalczania to: Calypso 480 SC i pyretroidy – niszczą jednocześnie inne szkodniki (zjadające liście oraz ostatnie motyle przeziernika).

Przeziernik porzeczkowiec

W sytuacji licznych lotów szkodnika w okresie po zbiorach owoców  – średnio  15 odłowionych motyli/pułapkę wskazane jest wykonanie zabiegu, z wykorzystaniem preparatów, jak wyżej. Należy pamiętać, że  grupa pyretroidów działa słabiej w temperaturze > 20°C.

Nowe nasadzenia zawsze lepiej lokalizować z dala od plantacji zaniedbanych i porażonych przez szkodniki.

Przędziorek chmielowiec

Wymaga bezwględnego zwalczania na plantacjach, na których stwierdzi się średnio 5 form ruchomych/liść (przejrzeć około 200 losowo wybranych liści).  Zabieg ten ograniczy presję szkodnika w kolejnym sezonie. Pogoda  – gorąca i sucha bardzo sprzyja rozwojowi tego szkodnika.

Polecamy Ortus 05 SC – maksymalna  liczba zabiegów w sezonie: 2

Odmiany najchętniej zasiedlane przez szkodnika to:  Ben Sarek, Ben Lomond, Tisel,
Ben Alder, Titania, Tiben, Ceres.

 

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex