Pordzewiacz śliwowy – morfologia i szkodliwość

Pordzewiacz śliwowy – biologia

  • Zimują samice w spękaniach kory oraz pod łuskami pąków,
  • W kwietniu samice przechodzą na rozwijające się pąki,
  • Płodność samic to 80 jaj, a długość jej życia wynosi 1,5 miesiąca,
  • W ciągu roku rozwija się do 5 pokoleń pordzewiacza.

Szkodliwość pordzewiaczy

  • Szpeciele żerują na dolnej stronie liści powodując powstawanie rdzawych podłużnych plamek,
  • Słaby rozwój pąków liściowych i kwiatowych,
  • Liście marszczą się ich nerwy grubieją, na pędach powstają skorkowacenia,
  • Skrócenie międzywęźli pędów, srebrzenie górnej strony blaszki liściowej,
  • Następuje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju drzew,
  • Zmniejsza się liczba kwiatów i owoców.