Pordzewiacz jabłoniowy – morfologia i szkodliwość

Pordzewiacz jabłoniowy – rozwój

 • Zimują samice w naturalnych kryjówkach.
 • W kwietniu samice przechodzą na rozwijające się pąki, gdzie żerują i składają jaja na pędach, u nasady ogonków liściowych.
 • Później żerują na dolnej stronie liści.
 • Rozwój jednego pokolenia trwa około miesiąca.
 • W ciągu roku występuje do pięciu pokoleń.
 • Największa liczba szpecieli obserwowana jest w czerwcu i lipcu.
 • Samice schodzą na zimowanie od lipca do września.

Pordzewiacz jabłoniowy – zalecenia lustracji

 • Okres bezlistny : przejrzeć z 20 drzew po 10 pąków na pędzie jednorocznym (jako pierwszy sprawdzić 5 pąk od wierzchołka)
  Próg zagrożenia – 20 lub więcej osobników/1 pąk lub przejrzeć po 1 całym pędzie dwuletnim na obecność samic pordzewiacza.Próg zagrożenia ok. 50 osobników/10 cm bieżących pędu lub 20 osobników na 1 pąk.
 • Od połowy czerwca co 2 tygodnie : przejrzeć po 10 liści z 20 drzew (do połowy lipca liście pobierać ze środkowej części rozet lub długopędów później z wierzchołkowej)
 • Próg zagrożenia 20 – 40 osobników na 1 cm2 liścia