Podsumowanie sezonu i nowości w Info-Karcie

To już dziesiąty sezon funkcjonowania systemu monitoringu i sygnalizacji Info-Karta. W tym okresie wiele się zmieniło i system został mocno rozbudowany. Zasięgiem obejmuje cały kraj, a grono użytkowników wciąż wzrasta.

Info- Kartę posiada już kilka tysięcy użytkowników

Użyteczność tej formy monitoringu, sygnalizacji i doradztwa potwierdza kilkutysięczna grupa sadowników. System spełnia wysokie oczekiwania samych użytkowników oraz jest zgodny z podstawą prawną, czyli bazą do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu. Okazuje się, że obecnie bez fachowego wsparcia w postaci doradztwa trudno sprostać wymaganiom rynku. Ochrona staje się coraz droższa i bardziej skomplikowana. Odbiorcy z kolei oczekują produktu wysokiej jakości, ale bezpiecznego, bez pozostałości pestycydów. To wprowadza wielu producentów w zakłopotanie. Dzięki takim projektom jak Info-Karta produkcja na najwyższym poziomie jest możliwa i łatwiejsza. wystarczy tylko czerpać wiedzę z dostępnych źródeł i odpowiednio ją wykorzystywać w swoim gospodarstwie.

Sezon 2014 – wymagający pod względem ochrony roślin

Miniony sezon odznaczał się silną presją ze strony patogenów i jednocześnie intensywną ochroną. Łagodna zima 2013/2014 sprzyjała rozwojowi parcha, a mokra wiosna była dogodna dla wielu okresów krytycznych z wysiewami zarodników i infekcjami. Odnotowaliśmy tydzień, w którym należało wykonać 3 zabiegi przeciwko parchowi, aby uniknąć zakażenia. Zapewniło to z kolei skuteczną ochronę i sad wolny od parcha do końca sezonu.

Info-Karta pomaga zapobiec infekcjom zarodników Venturia inaequalis (Parch)

Pułapka systemu iTrap
Pułapka systemu iTrap

Dla Parcha charakterystyczne jest to, że wciąż zaskakuje nawet doświadczonych sadowników. Zazwyczaj jest to wynik braku konsekwencji lub rutyna w ochronie. Tak było również w minionym sezonie. Spośród kilku okresów krytycznych wyróżniał się ten w długi weekend majowy, kiedy po dziennych intensywnych opadach deszczu na Mazowszu, nad ranem wystąpił przymrozek. Model chorobowy parcha naliczył jednak słabą infekcję, co było sygnalizowane w komunikatach, jednak towarzyszył jej najsilniejszy wysiew zarodników w tym sezonie potwierdzony obserwacją sporetrapów. Ten, kto zbagatelizował tę sytuację, miał później problemy.

stacja pogodowa imetos komunikaty sadownicze agrosimex 2012
Stacja pogodowa iMetos

Precyzyjna sygnalizacja zagrożenia ze strony parcha jabłoni w ramach Info-Karty opiera się na następujących narzędziach i działaniach:

  • systematycznych mikroskopowych obserwacjach rozwoju parcha na starych liściach;
  • monitoringu i sygnalizacji infekcji (stacje imetos);
  • monitoringu wysiewów zarodników workowych (sporetrapy Lanzoni);
  • regularnych lustracjach w sadach i obserwacjach tempa rozwoju poszczególnych faz roślin.

Choroby bakteryjne – coraz większe zagrożenie w sadach

Od 2–3 sezonów obserwujemy coraz większą presję ze strony chorób bakteryjnych – zarazy ogniowej i raka bakteryjnego. Potwierdził to miniony sezon i w wielu sadach stwierdzono porażenie przez owe groźne patogeny. Na taką sytuację składa się kilka czynników, m.in. sprzyjający przebieg pogody w okolicach kwitnienia podstawowych gatunków sadowniczych – jabłoni i grusz. Kolejne przyczyny to późne kwitnienie późno sadzonych drzewek z chłodni oraz – w przypadku bakterii Pseudomonas – stres wywołany przymrozkami podczas kwitnienia. Niestety, producenci wciąż zapominają i bagatelizują ten problem, zajęci intensywną ochroną przed parchem w tym okresie. w praktyce, na podstawie doświadczeń wielu gospodarstw, skuteczna ochrona przed bakteriami jest możliwa dzięki profilaktyce w postaci usuwania kwiatów z późno kwitnących drzew oraz intensywnej ochronie zapobiegawczej opartej na standardowych preparatach miedziowych, jak również na nawozach stymulujących naturalne mechanizmy obronne roślin, np. fosforyny w nawozie Fosfiron oraz nanomiedź w nawozie Viflo cu.

Szkodniki – poważne zagrożenie w minionym sezonie

Poza chorobami przebieg pogody w sezonie (ciepło i wilgotno) sprzyjał intensywnemu rozwojowi wielu pokoleń mszyc, włącznie z bawełnicą korówką. O ile pozostałe gatunki mszyc są stosunkowo łatwe do zwalczenia, o tyle z bawełnicą nie mogą sobie poradzić nawet najlepsi producenci. Szkodnik ten jest trudny do pokonania głównie ze względów technicznych, konieczny jest więc precyzyjny zabieg przy minimalnej miąższości drzew. również zagrożenie przekroczenia pozo-stałości substancji w owocach nie ułatwia ochrony.

Dwuetapowa ochrona przed mszycą

W minionym sezonie skuteczny okazał się dwuetapowy program ochrony przed tą mszycą. pierwszy zabieg należy wykonać tuż po kwitnieniu preparatem o działaniu gazowym lub systemicznym. Kolejne zabiegi zwalczające podstawowe gatunki mszyc również „ograniczają” bawełnicę i to powinno zabezpieczyć sad do zbiorów. Drugim terminem jest zabieg po zbiorach, gdy jest już możliwość dokładnego dopryskania drzew, a jednocześnie są warunki pogodowe do wykonania zabiegu.

Itrap pomaga w ochronie przed szkodliwymi motylami

Owocówka jabłkóweczka – pułapka itrap Mogielnica – 4 lipca 2014
Owocówka jabłkóweczka – pułapka itrap Mogielnica – 4 lipca 2014

Od pewnego czasu ochrona przed szkodliwymi motylami (owocówki, zwójkówki) dla większości sadowników nie stanowi już większego problemu. a to dzięki dobrym narzędziom – odpowiednim preparatom oraz dokładnemu monitoringowi i sygnalizacji.

Itrap polska jest siecią nowoczesnych, zdalnych pułapek feromonowych rejestrujących przebieg lotów motyli podstawowych gatunków (owocówka jabłkóweczka i zwójkówki). Projekt zainicjowany przez firmę agrosimex, przy współpracy partnera (koncernu Syngenta), przyniósł wiele korzyści w minionym sezonie w postaci precyzyjnego i ogólnie dostępnego monitoringu motyli. Pułapki wyposażone w standardowe feromony, odpowiednie dla danego gatunku, oraz kamery cyklicznie wykonują zdjęcia podłogi lepowej wraz z zawartością tego, co się odłowiło. Użytkownik po zalogowaniu się na platformie http://itrap-polska.pl/ może na bieżąco śledzić dynamikę lotu motyli 3 wymienionych gatunków w 13 lokalizacjach w polsce. W kluczowych momentach przy każdej lokalizacji zamieszczany jest komunikat wraz z zaleceniami.

Serwis jest bardzo przydatny zarówno dla indywidualnych producentów, którzy nie prowadzą własnego monitoringu lub prowadzą,ale potrzebują dodatkowego wsparcia, jak i dla doradców sadowniczych, którzy mają sprawny i szybki dostęp do danych z wielu lokalizacji.

Jak uzyskać informacje z systemów monitoringu szkodników i chorób?

aplikacja na smartfon rolniczaInfo-Karta to nie tylko komunikaty SmS-owe i e-mailowe dotyczące ochrony przed chorobami i szkodnikami. System w ciągu ostatnich lat rozwinął się o kolejne formy przekazu informacji. Są to m.in. kwartalnik „doradca Sadowniczy”, portal internetowy http://doradztwosadownicze.pl/oraz aplikacja na telefony komórkowe agro-alarm. Każda z tych form przekazu zapewnia łatwy i bezpośredni dostęp do informacji niezbędnych na czas w trakcie sezonu. Poza komunikatami ochroniarskimi Info-Karta zapewnia bieżące informacje i zalecenia z dziedziny nawożenia roślin sadowniczych. Na podstawie wyników z przeprowadzanych badań gleby, liści, roztworu glebowego, monitoringu przebiegu pogody są opracowywane i wysyłane do abonentów informacje na temat nawożenia doglebowego, dolistnego oraz fertygacji.

Nowości w sezonie 2015

Info-Karta nie starzeje się, a wręcz przeciwnie – wciąż się rozwija i dopasowuje do potrzeb użytkowników. W kolejnym sezonie planowany jest dalszy rozwój sieci stacji pogodowych imetos oraz sieci pułapek itrap. Opracowywane są coraz nowsze metody przekazu informacji, aby były one wygodne i łatwo dostępne dla producentów.

Robert Binkiewicz