Parch jabłoni zwalczanie 
– kontynuacja po kwitnieniu

W okresie wzrostu zawiązków chemiczna walka z parchem jabłoni, a także z mączniakiem jabłoni, powinna być systematycznie kontynuowana. W przypadku parcha jabłoni prowadzi się ją do zakończenia infekcji pierwotnych, które w zależności od sezonu trwają do początku lub połowy czerwca.

Barbara Błaszczyńska

Parch jabłoni – kontynuacja po kwitnieniu

Po zakończeniu infekcji pierwotnych parcha jabłoni niezbędna jest dokładna lustracja poszczególnych kwater w sadzie, aby ocenić skuteczność dotychczasowej ochrony i zaplanować na tej podstawie działania zapobiegawcze w dalszej części sezonu. Natomiast w przypadku mączniaka ochronę kontynuuje się nieco dłużej, bo do zakończenia wzrostu pędów. Na finiszu walki z mączniakiem w sadach, w których zaobserwowano nawet średnie porażenie tą chorobą, nie należy kończyć ochrony zbyt wcześnie. W takich kwaterach lepiej jest w tym okresie wykonać o jeden zabieg za dużo niż odwrotnie, ponieważ zminimalizuje to stopień zakażenia formujących się pąków, a więc wielkość presji choroby na starcie kolejnego sezonu.

Odmiany wrażliwe 
i młode nasadzenia

W przypadku odmian wrażliwych na mączniaka (Idared, Paulared, Cortland, Jonagold, Gala, Lobo), jeśli w kwaterach zostanie stwierdzone 30–40% porażonych pędów (czyli przekroczony próg zagrożenia, a więc i tolerancji drzew na porażenie), wówczas powinno się kontynuować ochronę do połowy lipca. Również w młodych nasadzeniach nie należy kończyć walki chemicznej zbyt wcześnie – powinna być ona prowadzona znacznie dłużej niż w sadach owocujących (pędy przyrastają tam w dłuższym czasie i nowe przyrosty powinny być systematycznie i starannie zabezpieczane również w drugiej połowie sezonu).
W fazie wzrostu zawiązków do dyspozycji sadowników w walce z parchem i mączniakiem prawdziwym jabłoni są między innymi fungicydy z grupy SDHI. Jednym z nich jest Embrelia 140 SC (obok fungicydów Luna Experience 400 SC, Luna Care 71,6 WG, Fontelis 200 SC, Sercadis).

Embrelia 140 SC – preparat do zwalczania parcha jabłoni

Silne porażenie jabłek parchem jabłoni

To jeden z dwuskładnikowych fungicydów z grupy SDHI. Zawiera izopirazam z grupy ortofenyloamidów (SDHI – 100 g/l) i difenokonazol z grupy triazoli (IBE – 40 g/l). Jest produktem w formie stężonej zawiesiny, o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu parcha i mączniaka prawdziwego jabłoni. Ponieważ środek zawiera grupę IBE, powinien być aplikowany w temperaturze > 12ºC. Jest polecany od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 69–89), z zachowaniem karencji – 21 dni. Aby jednak uniknąć pozostałości substancji aktywnych tego fungicydu w owocach w trakcie zbiorów (< 0,01 mg/1 kg), poleca się jego aplikację do 2–3 tygodni po kwitnieniu (czas rozkładu substancji aktywnych dla Embrelii 140 SC wynosi mniej więcej 60–80 dni). Można wykonać nim dwa zabiegi w sezonie, w odstępie co najmniej 7 dni. Planując zabieg fungicydem Embrelia 140 SC, koniecznie trzeba przeanalizować dotychczasową ochronę, żeby nie przekroczyć w trakcie sezonu dopuszczalnego limitu aplikacji preparatami z grupy SDHI (tym bardziej że niektóre z nich są stosowane powszechnie między innymi w okresie kwitnienia, bo oprócz parcha i mączniaka jednocześnie ograniczają także szarą pleśń). Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania fungicydu Embrelia 140 SC wynosi 1,5 l/ha. Można go również aplikować w sadach gruszowych (ponadto ma rejestrację w gatunkach: grusza azjatycka, jabłoń płonka, pigwa pospolita, pigwowiec, jarząb) w walce z parchem gruszy. Termin aplikacji, dawki i okres karencji są takie, jak w przypadku jabłoni.

Ochrona zapobiegawcza przed parchem jabłoni

Młode drzewko jabłoni porażone przez mączniaka

Po zakończeniu infekcji pierwotnych parcha w dalszej części sezonu konieczna jest ochrona zapobiegawcza, ponieważ ryzyko infekcji wtórnych tej choroby zawsze istnieje (nawet przy minimalnym porażeniu parchem, kiedy nie widać plam na liściach i zawiązkach – wymagają one aktywnego szukania i łatwo mogą być przeoczone). Infekcje wtórne w dalszej części sezonu zawsze są groźne w okresach deszczowej pogody. Zabiegi zapobiegawcze przed wtórnymi infekcjami parcha jabłoni powinny być więc standardem w każdym sadzie. Różnicuje się jedynie ich liczbę i częstotliwość, które powinny być dostosowane do warunków pogody w kolejnych tygodniach wegetacji i wyników powtarzanych latem lustracji liści i owoców. 
Bazowymi fungicydami w tym okresie są środki oparte na kaptanie – Malvin 80 WDG, Merpan 80 WDG, Pastor 80 WG. Kaptan jest jedną z 3–4 zakładanych przez sadowników pozostałości substancji aktywnych w jabłkach – pozostałe pochodzą z fungicydów na choroby przechowalnicze. W przypadku intensywnych opadów deszczu powinno się uwzględniać możliwość zmycia środków i konieczność przyspieszenia kolejnego zabiegu.
Natomiast przed mączniakiem prawdziwym jabłoni wymagana jest staranna ochrona latem, zwłaszcza przy przewadze ciepłej i suchej pogody oraz przy deficycie opadów. Mączniak od lat jest bowiem rosnącym problemem w sadach, a w niektórych choroba ta przybrała wręcz rozmiar epidemii. Po dokonaniu oceny, czy zima 2020/2021 ze znacznymi spadkami temperatur w styczniu i lutym zniszczyła zimującą grzybnię w pąkach i zmniejszyła presję mączniaka na starcie sezonu, każdy z sadowników będzie mógł dostosować program ochrony do bieżącego zagrożenia w swoim sadzie.

W fazie wzrostu zawiązków do dyspozycji sadowników w walce z parchem i mączniakiem prawdziwym jabłoni są między innymi fungicydy z grupy SDHI. Jednym z nich jest Embrelia 140 SC.