Parch jabłoni – ochrona latem

parch jabłoni zwalczanieWczesna wiosna w sadzie to okres wzmożonej ochrony przed parchem jabłoni. Nie wystarczy jednak podjąć działań profilaktycznych tylko o tej porze roku. Również latem trzeba chronić sady przed tą groźną chorobą.

Letni program ochrony przed parchem

Intensywne wysiewy zarodników workowych oraz towarzyszące im infekcje wymagają konsekwentnego realizowania programu zapobiegawczego, ale w sytuacji wystąpienia okresów krytycznych sięgnięcia po produkty interwencyjne. Informacja o zakończeniu wysiewów askospor powoduje, że sadownicy przechodzą na tzw. program letni, polegający na niedopuszczeniu do ewentualnych infekcji wtórnych.

Program zapobiegawczy

Jeszcze dwie dekady temu program ochrony jabłoni przed parchem kończył się wraz z zakończeniem wysiewów zarodników workowych. Intensyfikacja produkcji sadowniczej oraz stosowanie od lat tych samych związków chemicznych do ochrony spowodowały, że presja ze strony patogenu Venturia Inaequalis jest obecnie na tyle duża, iż ochrona przed parchem jest niezbędna praktycznie do zbiorów, a do tego czasu, jeśli w sadzie nie znajdują się plamy parcha wraz z zarodnikami konidialnymi, czyli w sytuacji pomyślnej ochrony, wystarczająca jest kontynuacja programu zapobiegawczego, ale już nie tak intensywnego jak wiosną. Zabiegi wykonuje się zazwyczaj w odstępach mniej więcej dziesięciodniowych, a w lata suche, bez opadów, nawet dwutygodniowych.

opryski sadownicze

Jeśli chodzi o dobór preparatów w tym okresie, to paleta jest dość szeroka. Najpopularniejsze środki wykorzystywane do wczesnowiosennej ochrony przed parchem to: Merpan 80 WG, Captan 80 WG, Delan 700 WG, Ventop 350 SC, do dyspozycji mamy również Folpan 80 WG, Antracol 70 WG, Dithane NeoTec 75 WG i inne mankozeby, Polyram 70 WG, Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG.

Ze względu na dużą częstotliwość zabiegow z grupy kaptan i dithianon warto latem w celu rotacji sięgnąć też po inne grupy chemiczne, tym bardziej że produkty oparte na kaptanie wykorzystujemy także do ochrony przedzbiorczej.

zwalczanie parchaW sadach, gdzie obserwuje się pojedyncze plamy parcha, odstępy między letnimi zabiegami zapobiegawczymi nie powinny być dłuższe niż 7–10 dni, szczegolnie podczas deszczowego lata. W przypadku zagrożenia infekcjami wtornymi do ochrony zapobiegawczej warto użyć jednego ze środkow strobilurynowych, takich jak np.: Ardent 500 SC, Discus 500 WG, Zato 50 WG. Produkty te wykazują dużo wyższą odporność na zmywanie, doskonale zabezpieczają młode, wrażliwe na porażenie zawiązki, a przy tym wykazują wysoką skuteczność w zwalczaniu mączniaka.

Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad strategii antyodpornościowej i stosowaniu strobiluryn – zawsze łącznie z preparatem kontaktowym. Wyjątkiem są gotowe produkty: Tercel 16 WG (dithianon + piraklostrobina) oraz Flint Plus 64 WG (kaptan + tryfloksystrobina).

Zabiegi interwencyjno-wyniszczające

Najczęściej nie zdołamy ochronić sadu przed porażeniem w 100 proc. I co wtedy? Porażenie na poziomie już kilku czy kilkunastu procent stwarza duże zagrożenie infekcji wtórnych podczas opadów bądź dużej rosy. Wyniszczanie aktywnych plam parcha z zarodnikami konidialnymi jest po pierwsze trudne, a po drugie ryzykowne ze względu na duże prawdopodobieństwo powstania odporności na poszczególne związki.

Chociaż skuteczność środków dodynowych wciąż jest na wysokim poziomie (również wyniszczająco), to obecnie nie poleca się środków (grup) podwyższonego ryzyka odporności, jak np. dodyna, do wyniszczania plam parcha.

Wysoką skuteczność interwencyjną i wyniszczającą nadal wykazują środki triazolowe: Difo 250 EC, Score 250 EC, Shavit 72 WG, Capitan 400 EC, Systemik 125 SL.

Podsumowanie

Zwalczanie parcha latem jest równie ważne jak wiosną, jeżeli nie ważniejsze, biorąc pod uwagę trud i koszty włożone w intensywną ochronę na początku sezonu. Nawet najbardziej doświadczeni sadownicy mawiają: „lepiej wiosną wykonać 1–2 zabiegi na wyrost, niż wypalać parcha latem…”.

Polecane artykuły:

magazym sadowniczy - doradca sadowniczy