Parch jabłoni – ocena dojrzałości owocników

Warunki atmosferyczne (wysokie temperatury, opady deszczu) trwające podczas ostatnich 2 tygodni były sprzyjające rozwojowi i dojrzewaniu owocników grzyba Venturia inaequalis. W pod koniec zeszłego tygodnia oraz na początku tego odnotowane zostały pierwsze (średnie i silne) wysiewy zarodników workowych, które dokonywały infekcji pierwotnych. W tym czasie też trzeba było wykonać pierwsze zabiegi interwencyjne.

Wyniki ostatnich obserwacji

Dynamika dojrzałości owocników grzyba V. inaequalis prowadzona w ostatnim czasie,
Tv9wykazała istotne zróżnicowanie w tempie rozwoju pseudotecjów. Spowodowane jest to genetyczną podatnością odmian jabłoni oraz lokalizacją pobierania prób, z którą wiąże się mikroklimat panujący w danym sadzie. W ostatnim terminie (14.04) obserwacji stwierdzono, iż zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały zabarwienie oliwkowe co potwierdza ich dojrzałość oraz zdolność do wysiewu przy sprzyjających warunkach: wysoka wilgotność powietrza, opad deszczu oraz temperatura powietrza . Optymalna temperatura wysiewu zarodników workowych to ok.15̊ C, natomiast dolną granicą temperatury jest 5̊ C. Wypełnienie owocników workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi przy ostatnim badaniu oceniono na ok.70%.

Tv5Askospory (zarodniki workowe) w dniu wykonywania obserwacji posiadały oliwkową barwę, co świadczy o ich dojrzałości i gotowości do wysiewu przy sprzyjających warunkach  dla Venturia inaequalis.

Dynamika rozwoju pseudotecjów – wyniki

Obserwacja dynamiki rozwoju pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis przeprowadzona dnia 14.04 wykazała, że na liściach wszystkich ocenianych odmian owocniki osiągnęły maksymalną dojrzałość,  czyli 5 stopień rozwoju. Zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały oliwkowe zabarwienie, co świadczyło o ich maksymalnej dojrzałości i zdolności do wysiewów. Potwierdziły to wysiewy jakie zostały odnotowane na początku tego tygodnia. W przypadku odmiany ‘Kosztel’ (Nowy Dwór) w tym czasie 32% badanych pseudotecjów wykazało maksymalną dojrzałość, ‘Ligol’ (Niemirowice)  i ‘McIntosh’ (Błędów) 48 % pseudotecjów,  znajdowało się w 5 stopniu rozwoju. Natomiast dynamika dojrzałości owocników  w tym stopniu rozwoju u pozostałych odmian kształtowała się następująco: ‚Gloster’ – 16%, ‚Jonagold’ – 27% (Kazimierków) oraz ‘Idared’ (Rębowola) – 33%. W tym terminie również odnotowywano pseudotecja w 3 i 4 stopniu rozwoju według przyjętej skali bonitacyjnej, w tych stadiach rozwojowych zarodniki workowe znajdujące się w workach były dojrzałe co potwierdzała ich oliwkowa barwa.

 

3

2

1

4

5

6