Parch jabłoni – monitoring rozwoju

parch jabłoni pseudotecjaPodstawowym warunkiem uzyskania dobrych efektów w zwalczaniu parcha jabłoni jest terminowe wykonywanie zabiegów chemicznych. Dzięki systematycznej analizie warunków atmosferycznych, istnieje możliwość precyzyjnego określenia okresów krytycznych parcha jabłoni czyli czasu w którym spełnione są warunki do wystąpienia infekcji pierwotnych przez grzyba Venturia inaequalis.

Obserwacja rozwoju owocników źródłem sukcesu w ochronie

Aby ustalić prawidłowy termin wykonania pierwszego zabiegu w sadach jabłoniowych przeciwko parchowi jabłoni niezbędna jest obserwacja rozwoju dynamiki owocników. Ocena dojrzałości pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis wykonywana jest na porażonych w poprzednim roku liściach. Wiadome jest, że czas rozpoczęcia ochrony przed parchem powinien być skorelowany z dojrzewaniem askospor, ponieważ opóźnienie zabiegu może istotnie obniżyć skuteczność oraz zwiększyć koszty prowadzonego programu ochrony.

Luty 2015 – początek obserwacji

Aktualnie doradcy z działu techniczno-naukowego firmy Agrosimex systematycznie prowadzą obserwacje dynamiki rozwoju pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis. Mikroskopową ocenę dojrzewania owocników rozpoczęliśmy już w lutym. W tym celu co 7 dni wykonują ocenę stopnia rozwoju owocników i wykształcających się zarodników workowych izolowanych z zeszłorocznych porażonych liści jabłoni. W tym przypadku materiałem badawczym są liście odmian jabłoni z poszczególnych lokalizacji:

• Kosztel (Nowy Dwór –pow.skierniewicki)

• Ligol (Błędów- pow.grójecki)

• Ligol (Niemirowice- pow.rawski)

• Sampion (Koprzywna – pow. rawski)

• Gloster (Kazimierków-pow.grójecki)

• Golden (Kazimierków-pow.grójecki)

Marzec 2015 – pierwsze wnioski

W ostatnim terminie obserwacji 10.03 po słonecznym weekendzie o temperaturze utrzymującej się powyżej 5C znacznym wzroście temperatury badane pseudotecja kwalifikowano głównie do 3 stadiów rozwojowych według przyjętej skali bonitacyjnej tj. 1,2 ,3 stadium.

Najwięcej pseudotecjów w 1 stadium rozwoju tj. owocniki bez worków, wypełnione bezpostaciową substancją zaklasyfikowano w przypadku odmiany ‘Ligol’(Niemirowice) -48%, ‘Gloster’ – 39%, ‘Golden’- 36%. Najmniej zaś na odmianie ‘Ligol’ (Błędów) – 13%.

W tym czasie również bardzo dużo owocników znajdowało się w 2 stadium rozwoju tj. owocnik w którym znajdują się worki ale bez zarodników workowych. Najwięcej było ich na odmianie ‘Ligol’(Błędów) – 66%, ‘Sampion’ – 66%, ‘Gloster’ – 53%, ‘Golden’ – 62%. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano na odmianie ‘Kosztela’ – 21% i 13% ‘Ligol’ (Niemirowice).

Natomiast w stadium 3 rozwoju owocników grzyba, najwięcej pseudotecjów odnotowano na odmianach: ‘Kosztela’ – 29%, ‘Ligol’(Błędów) – 21%. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano w przypadku odmiany ‘Golden’ – 2% oraz ‘Sampion’ 3%.

W przypadku odmiany ‘Kosztela’ 24% – odnotowano również owocniki w 4 stadium tzn. w owocniku znajduje się od 10 do 30% worków z zarodnikami workowymi. Obserwowano również w przypadku tej odmiany pojedyncze owocniki, które zaliczono do 5 stadium rozwoju (3%).

Zarodniki workowe w dniu wykonywania obserwacji posiadały barwę hialinową, co świadczy w tym przypadku o ich nie dojrzałości i braku zdolności do wysiewu w najbliższych dniach. Jednak przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis, ten proces może zostać przyspieszony.