Parch jabłoni i miodówka gruszowa – komunikat sadowniczy

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu sadowniczego z 04 kwietnia 2023 r.

Z filmu dowiesz się o:

01:00 – zagrożeniu parchem jabłoni

10:35 – zagrożeniu miodówką gruszową

Produkty polecane w filmie:
Miedź plus 50 WP
Nordox 75 WG
Cuproflow 377,5 SC
Syllit 544 SC
Info-Karta
Katanol 96 EC
Contigol 95 EC