Owocówka śliwkóweczka – morfologia i szkodliwość

Owocówka śliwkóweczka – biologia

  • Zimują gąsienice w kokonach, głównie w załamaniach kory,
  • Przepoczwarczenie odbywa się w kwietniu,
  • Pierwsze motyle pojawiają się pod koniec kwietnia,
  • Po wylęgu gąsienice wgryzają się do owoców,
  • Ponad 50 % gąsienic przepoczwarcza się w tym samym roku stąd 2 pokolenia,
  • Gąsienice tej generacji powodują robaczywienie owoców.

Szkodliwość Owocówki śliwkóweczki

  • Wiosną w wyniku żerowania gąsienic w zawiązkach przerwany zostaje przepływ asymilatów. Owoce te przestają rosnąć i opadają,
  • Żerująca w dojrzewających owocach gąsienica wygryza jamkę w pobliżu pestki,
  • W wyniku żerowania owoc jest zanieczyszczony odchodami,
  • Owoce tracą wartość handlową.

Owocówka śliwkóweczka – lustracje

Początek czerwca i dalej: co 1-2 tygodnie do końca sierpnia przejrzeć z 20 drzew po 20 zawiązków (400).
Próg zagrożenia: 1-2 świeże jaja lub świeże wgryzy w próbie 100 owoców.