Owoce jagodowe pod przykryciem – dlaczego warto?

Tunel niski
Tunel niski – uprawa doniczkowa porzeczek i jeżyn

Chęć dywersyfikacji dochodów z produkcji sadowniczej oraz dobre ceny na owoce jagodowe spod osłon powodują, że rośnie zainteresowanie prowadzeniem upraw w tunelach. Niebywałą zaletą tego systemu jest produkcja plonu spełniającego wymagania rynku pod kątem wyglądu, smaku i trwałości pozbiorczej tych delikatnych owoców. Jaka jest specyfika uprawy „pod przykryciem”?

Janusz Miecznik

Produkcja owoców w tunelach pozwala zapewnić najwyższą jakość plonu oraz odpowiednią wydajność plantacji jagodowych. Umożliwia prowadzenie upraw niezależnie od warunków pogodowych, sterowanie procesami, zachowanie ciągłości oraz wydłużanie okresów podaży. Gatunki jagodowe, które trafiają pod osłony, to truskawka, malina, jeżyna, a także coraz częściej borówka i porzeczki.

Truskawki na zagonie niskim
Truskawki na zagonie niskim

Konstrukcje tunelowe i systemy nawadniające

Na rynku jest dość duża dostępność konstrukcji tunelowych, zarówno pojedynczych, jak i zblokowanych, o zróżnicowanej wysokości. Rośliny uprawiane są bezpośrednio w gruncie, na zagonach niskich i wysokich w doniczkach/kontenerach lub w rynnach.
Osłony są dużą inwestycją i oprócz samej konstrukcji należy zadbać o systemy utrzymujące klimat i odżywianie roślin. Żaden z modeli uprawy nie sprawdzi się bez sprawnego nawadniania i fertygacji. Dobrze zorganizowane plantacje stosują automatyczne dozowniki nawozów, pozwalające precyzyjnie ustalić długość czasu nawadniania i proporcję wody do nawozów. Warto w tej kwestii skorzystać z wiedzy specjalisty, np. kontaktując się z Działem Nawodnień Agrosimexu.

Truskawki w uprawie rynnowej, blok tunelowy
Truskawki w uprawie rynnowej, blok tunelowy

Osłony są dużą inwestycją i oprócz samej konstrukcji należy zadbać o systemy utrzymujące klimat i odżywianie roślin. Żaden z modeli uprawy nie sprawdzi się bez sprawnego nawadniania i fertygacji.

Na miarę potrzeb

Zawsze należy fertygować zgodnie z potrzebami wynikającymi z zasobności podłoża i stanu odżywienia roślin, dlatego konieczne jest przeprowadzenie badań podłoża i pożywki w specjalistycznym laboratorium (usługę oferuje m.in. laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico w Grójcu).

Do fertygacji stosuje się nawozy jedno- lub wieloskładnikowe tylko w pełni rozpuszczalne. Użycie nawozów złej jakości (nie w pełni rozpuszczalnych) może spowodować zablokowanie emiterów. Z pewnością warte polecenia są nawozy wieloskładnikowe z serii Ultrasol, Rosasol i Soluplant. Są dostępne w kilku wariantach, zawierających różne kombinacje makro- i mikroelementów, co umożliwia dobre dopasowanie ich do potrzeb. Do uzupełnienia zawartości wapnia odżywczego w glebie służy nawóz CaTs Tiosiarczan wapnia. W sytuacjach niedoborów pojedynczych składników, takich jak potas i fosfor, stosuje się KTS Tiosiarczan potasu oraz ASX Polifosforan amonu.

Plantacja malin w doniczkach
Plantacja malin w doniczkach

W przypadku fertygacji upraw korzystających z gruntu przydatny jest także preparat Aqualink. Ten adiuwant poprawia uwilgotnienie gleby i – ograniczając parowanie – zwiększa dostępność wody w strefie korzeniowej roślin. W momentach krytycznych, kiedy ma miejsce jakieś opóźnienie w dostawie wody, np. spowodowane silną suszą lub awarią, Aqualink zmniejsza stres roślin wywołany niedoborem wilgoci w podłożu.

Owocujące jeżyny w tunelu niskim
Owocujące jeżyny w tunelu niskim

W uprawie gruntowej podstawą jest doprowadzenie środowiska glebowego do optimum wymagań rośliny uprawnej. Ułatwieniem w poprawie właściwości gleby jest zaaplikowanie Rosahumusu – nawozu kondycjonującego glebę. Jest on biokatalizatorem procesów glebowych i biostymulatorem rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe. Kwasy humusowe z Rosahumusu swoją szczególną bioaktywnością przewyższają pięciokrotnie kwasy humusowe z innych źródeł materii organicznej. Nawóz ten poprawia strukturę gleby i stosunki wodno-powietrzne, zwiększa pojemność wodną gleby, aktywizuje rozwój mikroorganizmów glebowych, a także zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin.

Przydatne kontakty


Dział Nawodnień Agrosimex, Goliany 43, 05-620 Błędów, 
tel. 48 668 04 71 
wew. 875, 876


Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico, 
ul. Mogielnicka 33, 
05-600 Grójec, 
tel. 603 171 355
https://fertico.pl/