Ochrona i nawożenie poprawiające jakość owoców 🫐 – komunikat jagodowy

Zapraszamy na komunikat jagodowy z 20 czerwca 2023 r. dotyczący zaleceń dla borówki 🫐 w trakcie wzrostu owoców.

Z filmu dowiesz się:

00:22 – aktualny stan plantacji borówki „bluecrop”

01:07 – rekomendowany zabieg ochronny przed szarą pleśnią

02:10 – ochrona przed szkodnikami

02:47 – budowanie jakości owoców – poprawa kondycji roślin

03:28 – rola wapnia i krzemu w budowaniu trwałości pozbiorczej

04:20 – nawadnianie i fertygacja borówki

 

Produkty polecane w filmie:

Samar
Signum 33 WG
Switch 62,5 WG
Luna Sensation 500 SC
Movento 100 SL
Mospilan 20 SP
Kobe 20 SP
Flipper
Maral
Rosaleaf czerwony
Metalosate Potassium
Metalosate Calcium
ASX Chelat wapnia
ASX Krzem plus
Ultrasol 12-12-36
Siarczan amonu
ASX siarczan magnezu
CaTS tiosiarczan wapnia

Transkrypcja

Witam serdecznie, Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na najnowszy Komunikat Jagodowy, dotyczący zaleceń w uprawie borówki w trakcie wzrostu owoców.

Jesteśmy dzisiaj na plantacji borówki wysokiej przy odmianie Bluecrop. Tak jak dobrze państwo widzicie, odmiana o bardzo wiotkich pędach, owoce zaczynają przybierać na masie, a pędy wykładają się w międzyrzędzia. Coraz trudniej teraz będzie już wykonywać zabiegi ochrony czy też nawożenia dolistnego na plantacjach borówki, ponieważ te owoce z dnia na dzień nabierają coraz to większej masy i coraz bardzie te pędy będą się wykładały. Tutaj na tej plantacji mamy stoły, mamy druty, które troszeczkę wspierają te pędy. Niemniej jednak pędy są dosyć okazałe, długie, więc pod masą nawet nie tylko owoców, ale młodych przyrostów wykładają się w międzyrzędzia. Tak że zabiegi, które teraz będą wykonywane, mogą to być jedyne z ostatnich zabiegów, jakie niektórzy plantatorzy będą w stanie po prostu wykonać na swoich plantacjach. A co teraz rekomendujemy? W ostatnim czasie w wielu rejonach Polski wystąpiły opady deszczu. Mniejsze bądź też większe te opady były, niemniej jednak przy takiej bardzo ciepłej pogodzie, te opady deszczu stwarzają bardzo duże zagrożenie występowaniem szarej pleśni na plantacjach borówki. Widzimy, że na niektórych owocach jest jeszcze okwiat. Ten okwiat całkowicie nie odpadł i te owoce będą najbardziej narażone właśnie na porażenie przez grzyb barotitis cinerea. Co należy zrobić? Przede wszystkim teraz należy wykonać zabieg interwencyjny po tych deszczach, które były. Ja polecam w tej chwili na zastosowanie preparatu Samar, który zawiera dobrze znane dwie substancje, boskalid i piraklostrobinę, działa on bardzo dobrze zapobiegawczo, ale również interwencyjnie, dlatego myślę, że ten produkt powinien być właśnie w tej chwili wykorzystany na państwa plantacjach. Oprócz tego oczywiście dobrze znane państwu produkty Switch, Signum czy też Luna Sensation.

Proszę państwa, szkodniki, tak jak już mówiłem w ostatnim komunikacie o wykorzystaniu preparatu Movento, o wykorzystaniu Kobe, Mospilanu, tutaj ten zabieg też został wykonany, widzimy, że szkodników nie ma, dlatego jeżeli u państwa jest taka sama sytuacja, wykonaliście państwo ten zabieg i tych szkodników nie ma na plantacji, w tej chwili już nie ma sensu wykonywać kolejnych zabiegów. A jeżeli ktoś nie wykonał zabiegu zwalczającego, czy to mszyce, czy też pryszczarki, myślę, że warto w tej chwili jeszcze wykorzystać właśnie Movento bądź też Kobe, Mospilan, łącznie z dobrym adiuwantem, jakim będzie Flipper.

Proszę państwa, budowanie tej jakości owoców, teraz jesteśmy w takim etapie, gdzie my wpływamy na wielkość i na jakość zbieranych borówek. Co powinniśmy robić? Ja ze swojej strony zachęcam państwa do wykorzystania dobrych nawozów, poprawiających kondycję roślin, poprawiających wielkość owoców. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie tutaj dolistne zastosowanie preparatu Maral, ale oprócz Maralu oczywiście warto podawać nawozy z przewagą potasu. Rosaleaf czerwony czy Metalosate Potasium. To są te nawozy, które na pewno dostarczą nam tę odpowiednią ilość potasu, który będzie odpowiadał oczywiście za wielkość plonów. Oprócz potasu nie możemy zapominać o wapniu i krzemie. Dlaczego? Dlatego, że część z borówek jest przechowywana przez dłuższy bądź też krótszy okres czasu, niemniej jednak są te owoce przechowywane. Rolą plantatora jest zapewnienie trwałości tych owoców, trwałości właśnie pozbiorczej, czyli w okresie przechowywania, ale również obrotu handlowego. Jak możemy wpłynąć właśnie na tę trwałość? Właśnie dostarczając wapń i krzem. Ja rekomenduję na stosowanie nawozów Metalosate Calcium, ASX Chelat Wapnia i te obydwa nawozy można łączyć z nawozem ASX Krzem Plus właśnie po to, żeby zabezpieczać te owoce przeciwko otwarciom, odgnieceniom czy też uszkodzeniom mechanicznym. Krzem, który się odkłada na ściance owoców, na tej skórce, on na pewno będzie zapewniał tę trwałość pozbiorczą. Proszę państwa, troszeczkę deszczu spadło. Niemniej jednak borówka wymaga tej wody bardzo dużo. Widzimy tutaj, że przyrosty są bardzo okazałe, transpiracja też jest bardzo duża, dlatego cały czas systematycznie należy prowadzić oczywiście nawadnianie plantacji, a z wodą oczywiście powinniśmy podawać odpowiednie ilości składników pokarmowych po to właśnie, aby budować  jak największą masę naszych owoców.

Ja dalej rekomenduję w tej chwili na podawanie nawozów z przewagą potasu, czyli Ultrasol 12-12-36, można do tego dołożyć siarczan magnezu, troszeczkę siarczanu amonu, aby również zasilić w tej chwili mocniej te rośliny azotem, a oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie wapniowe, ja ze swojej strony rekomenduję CaTS, czyli tiosiarczan wapnia.

Jeżeli chodzi o nawożenie posypowe, ja już w tej chwili nie zalecam podawać nawozów posypowych, nawozów azotowych, dlatego że widzimy, iż przyrosty są bardzo okazałe, owoce nam dorastają, nabierają tej masy, tej średnicy, dlatego myślę, że takie nawożenie, przez które podamy ten potas, a nie będziemy dawali zbyt dużych ilości azotu, będzie bardziej odpowiednie w tej fazie.

Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych komunikatów.