Obserwacja rozwoju parcha z dnia 29.05.2017r.

Z ostatnio przeprowadzonej oceny (29.05) dojrzałości  pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis wynika, że na liściach wszystkich ocenianych odmianach jabłoni nadal odnotowane są pseudotecja o maksymalnej dojrzałości. Zarodniki workowe znajdujących się w workach, które posiadają  oliwkowe zabarwienie. W porównaniu z oceną z poprzedniego tygodnia obserwowany jest już znacznie istotny  wzrost udziału owocników w IV oraz w III stadium rozwoju.  Ta zmieniająca się proporcja w ilości owocników w tych stadiach wynika przede wszystkim z odnotowywanych  wysiewów zarodników workowych.

W ubiegłym tygodniu odnotowano znów dość duże wysiewy oraz korzystne warunki do infekcji, stwarzające realne zagrożenie w naszych sadach. Na początku tygodnia wysiew zarodników workowych wyniósł  ponad 3000 w m3. Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na poziomie 30%

Owocnik wciąż z aktywnymi zarodnikami na odmianie" Gloster"
Owocnik wciąż z aktywnymi zarodnikami na odmianie” Gloster”

W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach pogodowych możemy spodziewać się kolejnych wysiewów oraz infekcji pierwotnych, prawdopodobnie już ostatnich tego sezonu.

Jednak nie możemy zapomnieć, że w sadach nadal mamy dość duży potencjał grzyba V. inaequalis, szczególnie w tych gdzie są i znajdują się aktywne plamy. Z których w kolejnej części sezonu będą rozwijały się zarodniki konidialne odpowiedzialne za dokonywanie infekcji wtórnych.

Owocnik wciąż z aktywnymi zarodnikami na odmianie" Goldenr"
Owocnik wciąż z aktywnymi zarodnikami na odmianie” Golden”

Karolina Felczak, Paulina Kurczak