Obserwacja rozwoju parcha z dnia 22.05.2017r.

Z ostatniej przeprowadzonej oceny (22.05) dojrzałości  pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis wynika, że na liściach wszystkich ocenianych odmianach jabłoni nadal odnotowane są pseudotecja o maksymalnej dojrzałości 100% zarodników workowych znajdujących się w workach, które posiadają  oliwkowe zabarwienie.

W ubiegłym tygodniu odnotowano wysiewy oraz korzystne warunki do infekcji, stwarzające realne zagrożenie w naszych sadach. Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na poziomie 45% do 50 %.

W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach pogodowych możemy spodziewać się kolejnych wysiewów oraz infekcji.

Owocnik wypełniony workami z dojrzałymi zarodnikami workowy na odmianie 'Gala’

 

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi jest w przypadku: odmiany: ‘Gloster’ (Kazimierków) 37% – w V stadium rozwoju, zaś w IV stadium 44%, a w przypadku odmiany ‘Golden’ – 37% w V stadium i 40 % w IV stadium.

Najmniejszy procent owocników znajdujących się na odmianie ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) 12 % w V stadium, 44% w IV stadium.

W porównaniu z oceną z poprzedniego tygodnia obserwowany jest już znaczny  wzrost udziału owocników w IV oraz w stadium III.  Ta zmieniająca się proporcja w ilości owocników w tych stadiach, wynika przede wszystkim z odnotowywanych  wysiewów zarodników workowych.

Karolina Felczak, Paulina Kurczak