Obserwacja rozwoju parcha jabłoni z dnia 18.04.2017r.

Z ostatniej obserwacji dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzonej dnia 18.04 wynika, że na liściach wszystkich ocenianych odmian, pseudotecja osiągnęły już maksymalną dojrzałość,  czyli 5 stopień rozwoju. Zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały oliwkowe zabarwienie, co świadczy o ich maksymalnej dojrzałości i zdolności do wysiewów oraz dokonywania infekcji.

Potwierdziły to też wysiewy jakie zostały odnotowane w minionym tygodniu.

Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane  jest na około 90%.

W najbliższych dniach przy sprzyjających warunkach tj.  przede wszystkim wzrost temperatury  oraz opad deszczu spowodują  ponowne silne wysiewy i  infekcje pierwotne.

Ostatnie obserwacje mikroskopowe pseudotecji grzyba V.ineaqualis, pozwoliły na zaklasyfikowanie owocników do dwóch głównych stadiów rozwoju tj. IV stadium rozwoju czyli owocnik z 10-30% worków z zarodnikami workowymi oraz do V stadium rozwoju tj. ponad 30% worków z zarodnikami workowymi o wyraźnej zmianie zabarwienia na kolor zielony do oliwkowego.

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi jest w przypadku: odmiany ‘Red Jonaprince’ (Kocerany) w tym czasie 98% badanych pseudotecjów znajdowało się w V stadium rozwoju pozostałe 2 % w IV stadium rozwoju.

Przechwytywanie
Owocniki na odmianie 'Kosztela’

W przypadku odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 93% owocników znajdowała się w V stadium rozwoju, zaś 7% w IV stadium rozwoju. Na odmianie ‘Gloster’ (Kazimierków) oraz ‘Gala’ (Potycz)  90% analizowanych owocników zakwalifikowano do V stadium rozwoju, zaś 10% do IV stadium rozwoju. Najmniejszy procent owocników znajdujących się  w V stadium rozwojowym obserwowano na odmianach: ‘Gloster’ (Kaźmierków) – 88%
w V stadium rozwoju, a 12% w IV oraz ‘Ligol’ (Błędów)  87 %  było w V stadium oraz 13 % w IV stadium rozwoju.

Przechwytywanie

Karolina Felczak, Paulina Kurczak