Obserwacja rozwoju parcha jabłoni z dnia 08.05.2017r.

Podczas ostatniej przeprowadzonej oceny (8.05) dojrzałości pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis zaobserwowano, że na liściach wszystkich ocenianych odmianach jabłoni, odnotowano pseudotecja o maksymalnej dojrzałości. 100% zarodników workowych znajdujących się w workach posiadało oliwkowe zabarwienie, co potwierdza ich maksymalną dojrzałość i zdolność do wysiewów.

Zarodniki workowe na odmianie 'Kosztela’

W ostatnim tygodniu odnotowano znaczne wysiewy, stwarzające realne zagrożenie
w naszych sadach
. Warunki pogodowe jakie miały miejsce w ostatnim czasie, były korzystne nie tylko dla wysiewów ale też infekcji, które odnotowano w ostatnim czasie na poziomie silnym.

Aktualnie, wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na poziomie 70 % – nadal mamy zagrożenie dużymi wysiewami, ale też infekcjami pierwotnymi. 

W najbliższych dniach, przy dotychczasowych warunkach pogodowych, temperatura i opad deszczu mogą przyczynić się do kolejnych wysiewów i  infekcji pierwotnych.

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi jest w przypadku: odmiany ‘RedJonaprince’ (Kocerany) w tym czasie 55% badanych pseudotecjów znajdowało się w V stadium rozwoju 34 % w IV stadium rozwoju, zaś w przypadku odmiany ‘Gloster’ (Kazimierków) 54 % w V stadium, 30% w IV stadium.

Proporcja wypełnienia pseudotecji  w przypadku odmiany ‘Golden’  (Kazimierków) wynosiła następująco: 42% w V stadium, 38% i IV stadium rozwoju.

Podobnie ta zawartość kształtowała się w przypadku odmiany ‘Sampion’ (Koprzywna) 56% – w V stadium rozwoju, zaś w IV stadium 37%.

Najmniejszy procent owocników znajdujących się w V stadium rozwojowym obserwowano na odmianach: ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 45% w V stadium oraz 40% w IV stadium rozwoju.

W porównaniu z oceną z poprzedniego tygodnia, obserwowany jest już nieznaczny wzrost udziału owocników w IV oraz w pozostałych stadiach rozwoju (III). Wzrost ilości owocników w tych stadiach wynika z odnotowywanych  wysiewów zarodników workowych.