Nekrotyczna plamistość liści jabłoni – patogen, objawy

Patogen

  • Chorobę wywołują grzyby pasożytnicze Phyllosticta mali, Alternaria alternata, Sphaeropsis malorum.
  • Jest to grupa trzech chorób: Drobna plamistość liści, Kanciasta plamistość liści, Brunatna plamistość liści.

Objawy

  • Drobna plamistość liści powoduje pojawienie się drobnych, nieregularnych kolistych plam nekrotycznych. Średnica plam wynosi przeważnie 2 – 6 mm. Barwa obumarłej tkanki jest początkowo jasnobrunatna, z ciemniejszą obwódką, po całkowitym wyschnięciu tkanki staje się szarobiała.
    Plamy są rozrzucone na całej powierzchni liści. Na plamach mogą pojawić się drobne, czarne punkty, piknidia grzyba.
  • Kanciasta plamistość objawia się w postaci nieregularnych kanciastych plamek, o dość zróżnicowanym kształcie i wymiarach. Na plamkach nie tworzą się piknidia, natomiast można dostrzec bardzo drobne kępki szaroczarnego nalotu, stanowiącego zarodnikowanie konidialne grzyba.
  • Brunatna plamistość wyróżnia się nieregularnym kształtem i bardzo zróżnicowaną wielkością plam, w granicach 3 – 20 mm, z przewagą plam średniej i dużej wielkości. Odcień plam jest ciemnobrunatny, często z podziałem na strefy o różnej intensywności barwy.