Nekrotyczna pierścieniowa plamistość wiśni i czereśni – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę powoduje wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości drzew pestkowych – Prunus necrotic ringspot virus, należący do ilarwirusów.
 • Wyodrębniono 10 szczepów tego wirusa różniących się patogenicznością, przystosowaniem do różnych gatunków drzew pestkowych i rodzajem powodowanych objawów.
 • Wirus występuje we wszystkich badanych rejonach uprawy pestkowych.
 • Wirus poraża wiśnię, czereśnię, śliwę, morelę, antypkę, ałyczę, czeremchę, migdał, różę i wiele gatunków ozdobnych z rodzaju Prunus.

Objawy

Wirus ma wiele szczepów i form różniących się od siebie i wywołujących nieco inne objawy chorobowe, trzy z nich zasługują na osobne omówienie.

 • Często jest spotykany szczep, który wywołuje objawy chorobowe tylko w pierwszym/drugim roku po infekcji, a następnie przechodzi w formę utajoną.
 • Na liściach porażonych drzew wiśni, czereśni i wielu innych gatunków z rodzaju Prunus wiosną pojawiają się chlorotyczne, brązowiejące, nakrotyczne plamy i wzory. Wielkość tych plam jest odwrotnie proporcjonalna do ich do ich ilości na pojedynczym liściu.
 • Tkanka w miejscu nekroz wypada powodując dziurkowatość liści.
 • Choroba może porażać także kwiaty, co objawia się opóźnieniem kwitnienia, deformacjami kielicha i płatków, skróceniem szypułek.
 • W drugim roku nekrozy pojawiają się na liściach rozwijających się wiosną, liście rozwijające się latem nie wykazują objawów.
 • Drzewa przechodzą w stan pozornego wyzdrowienia będąc nasicielami.

Bardzo często występuje drugi szczep wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości.

 • Objawy tego szczepu są podobne do opisanych wcześniej.
 • Obserwuje się je corocznie na liściach porażonych drzew, które z roku na rok są coraz bardziej osłabione i zwykle po kilku latach zamierają.
 • Obserwuje się przypadki zamierania poszczególnych gałęzi na chorych drzewach.
 • Szczep ten występuje najczęściej na wiśniach.

Trzeci szczep również porażający przede wszystkim wiśnie wywołuje tzw. chorobę szteklenberską.

 • Objawy tej choroby są w znacznym stopniu podobne do opisanych poprzednio.
 • W pierwszym roku po infekcji obserwuje się opóźniony rozwój pojedynczych gałęzi, zasychanie i opadanie rozwijających się kwiatów. Pojedyncze rozwijające się kwiaty mają skrócone szypułki, niewykształcone płatki i słupki.
 • Liście na chorych drzewach są drobniejsze, na blaszkach liściowych występują chlorozy i nekrozy.
 • W kolejnych latach drzewo pozornie zdrowieje, a na spodniej stronie liści mogą pojawiać się enancje (na najstarszych liściach o nasady pędu), może również dochodzić do nagłego zamierania całych drzew.
 • Na śliwach wirus występuje szczególnie często, ale w postaci zupełnie bezobjawowej. Tylko we wczesnym stadium choroby niektóre odmiany wykazują mało wyraźną chlorotyczną plamistość.
 • Nekrotyczne, corocznie występujące plamy obserwuje się gdy wirus występuje w kompleksie z wirusem mozaiki wstęgowej śliwy.

Cykl rozwojowy

 • Wirus jest przenoszony przez chore oczka i zrazy.
 • Stwierdzono przenoszenie wirusa z pyłkiem chorych roślin oraz przez nasiona.
 • Fakt przenoszenia z pyłkiem decyduje o bardzo szybkim rozprzestrzenianiu się wirusa w sadach produkcyjnych.
 • Fakt przenoszenia z nasionami determinuje zainfekowania podkładek generatywnych.
 • Czas inkubacji choroby wynosi od kilku tygodni do 10 miesięcy.