Nawożenie wapniem w Sadzie Doświadczalnym SGGW – wideo

nawożenie wapnem jabłoń nawóz naworzenie

W niedzielę 4 września 2011 w Wilanowie odbył się XV Dzień Otwarty Sadu Doświadczalnego SGGW organizowany przez SGGW. Pogoda była  doskonała i w Warszawie pojawiło się wielu sadowników z różnych stron kraju. W spotkaniu uczestniczyła również nasza firma, prezentując doświadczenia z  produktami oferowanymi  przez Agrosimex.

W jednym z doświadczeń można było obejrzeć  wpływ stosowania nawozu Metalosate Calcium na koncentrację wapnia w owocach,  ich zdolności  przechowalnicze oraz wielkość  i wybarwienie owoców. Głównym celem stosowania Metalosate Calcium jest poprawa zdolności przechowalniczych owoców, ale aminokwasy zawarte  w tym nawozie wpływają pozytywnie także na wielkość owoców  oraz ich wybarwienie, co potwierdziły wcześniejsze badania wykonane w Instytucie Sadownictwa. W tym roku w sadzie doświadczalnym SGGW kontynuujemy już 3 rok doświadczenia z Metalosate Calcium. W poprzednich latach zaobserwowaliśmy pozytywny wpływ na koncentracje wapnia w owocach  i zdolności przechowalnicze  owoców.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z prezentacją wyników tego doświadczenia.

Rezultaty doświadczenia prezentowała Iwona Polewska-Jankowiak z działu nawozów firmy Agrosimex. Zwiedzający mogli przekonać się jak duże znaczenie dla jakości plonu ma nawożenie wapniem – tuż obok jabłoni nawożonych nawozem Metalosate Calcium znajdowały się jabłonie, gdzie nie stosowano nawozów.

Potwierdzony wpływ na wielkość i wybarwienie owoców

Wyniki z sadu doświadczalnego SGGW potwierdziły rezultaty wcześniejszych badań przeprowadzonych przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Poniższa tabela pokazuje wpływ nawozu na średnicę jabłek oraz wybarwienie jabłek odmiany Idared.

nawozy sadownicze nawożenie wapnem nawozenie wapniem jabłoń naworzenie
Wpływ nawozu Metalosate Ca na średnicę i wybarwienie jabłek odm. Idared (Instytut Sadownictwa 2009)

W sadzie SGGW zastosowano nawóz Metalosate Ca dolistnie na początku lipca, a następnie co 14 dni. W sumie wykonano 4 zabiegi w dawce 2 litry na ha. Wyniki tego doświadczenia będziemy mogli zaprezentować Państwu po zbiorach i  okresie przechowywania owoców.

Rola aminokwasów

Nawozy Metalosate są chelatowane za pomocą aminokwasów z białek roślinnych. Ta forma chelatyzacji pozwala na szybsze wniknięcie minerałów do rośliny. Cząsteczki aminokwasów opracowane  i opatentowane przez firmę ALBION (producenta nawozów Metalosate)  są dużo mniejsze niż np. cząsteczki EDTA i jako białko roślinne, są łatwo i bardzo szybko  przyswajalne przez rośliny, dzięki czemu są bardzo skuteczne w likwidacji niedoborów składników pokarmowych.

Oprócz omawianego nawozu wapniowego, na polskim rynku dostępne są także nawozy Metalosate Multimineral (mikroskładniki), Fe (5% żelaza), Potassium (24% potasu). Szczegółowe informacje o tych produktach można znaleźć w poniższej ulotce do pobrania:

nawożenie dolistne wapniem wapnem

Analizy chemiczne liści i owoców

Przypominamy, że trwa promocja, dzięki której kupując nawozy Metalosate mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z analiz chemicznych liści i owoców. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o analizach chemicznych dla sadowników.