Nawożenie wapniem w czasie kwitnienia

nawozy sadownicze

Wapń to składnik pokarmowy, który ma kluczowe znaczenie w produkcji owoców wysokiej jakości. Planując nawożenie wapniem należy uwzględnić wiele czynników takich, jak wiek drzew i tempo ich wzrostu, przebieg pogody oraz dostępność tego pierwiastka w glebie.

W okresie kwitnienia i początkowego wzrostu owoców trwa jednocześnie bardzo intensywny rozwój pędów i liści. W tym okresie drzewa zużywają zgromadzony w poprzednim roku w pędach wapń i pobierają duże jego ilości z gleby. Dlatego proponujemy zastosowanie nawozu Metalosate Calcium, który nie tylko dostarcza wapń, ale także powoduje przyspieszenie transportu wapnia w roślinie.

Dlaczego wapń jest ważnym składnikiem pokarmowym?

•    Odpowiada za jędrność owoców – jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych, związków pektynowych (protopektyn) i blaszki środkowej – dzięki czemu budowa tkanek jest stabilna
•    Wpływa na właściwą gospodarkę hormonalną roślin
•    Kontroluje właściwą strukturę i funkcjonowanie błon cytoplazmatycznych oraz organelli tj. jądro i mitochondria
•    Wpływa na podziały komórek, ich wzrost oraz funkcjonowanie
•    Działa odwadniająco na koloidy plazmy
•    Jest składnikiem enzymów oddechowych, przy niskiej zawartości wapnia w owocach przechowywane owoce intensywniej oddychają w następstwie czego szybciej tracą turgor
•    Zapobiega występowaniu chorób przechowalniczych jabłek tj. gorzka plamistość podskórna, rozpad mączysty,
•    Zwiększa jędrność i trwałość owoców truskawek i malin
•    Ogranicza sokowanie owoców wiśni i czereśni oraz ich pękanie.

rola wapnia
Wpływ stoswania nawozu Metalosate Calcium na budowę skórki owoców winogron

 

Czynniki wpływające na pobieranie wapnia

•    Wiek drzew i tempo wzrostu – duża konkurencja części wegetatywnych (pędy i liście) z owocami o wapń potrzebny do budowy komórek. W zależności od fazy rozwojowej drzew koncentracja wapnia w liściach jest 10-40x większa od zawartości w owocach. Szczególnie wrażliwe na zaburzenia w pobieraniu wapnia są młode drzewa, ponieważ mają jeszcze słaby i płytszy system korzeniowy, słabo owocują i silnie rosną zużywając większość wapnia do budowy korzeni, pnia pędów i liści.

•    Przebieg pogody – ponieważ wapń transportowany jest w roślinie od korzeni do liści i owoców głównie z wodą podczas transpiracji w ksylemie. W ten sposób wapń jest transportowany szybko do nadziemnych organów rośliny. Drugim sposobem jest transport floemowy za pomocą białek kanałowych. Umożliwia on selektywny transport wapnia do organów, które go najbardziej potrzebują. Chłodna i mokra wiosna ogranicza rozwój systemu korzeniowego i jego aktywność, a okresy suszy powodują zahamowanie pobierania wapnia i jego transport do owoców i liści.

•    Właściwe zaopatrzenie gleby w ten pierwiastek – zawartość wapnia potrzebnego do wzrostu roślin jest z reguły wystarczająca, jednak po ostatnim bardzo mokrym roku oraz śnieżnej zimie zawartość przyswajalnego wapnia w glebie mocno spadła nawet na glebach o prawidłowym odczynie, co potwierdzają wykonane pod koniec marca 2011 r. analizy ogrodnicze gleby. W badanych sadach zawartość wapnia wynosiła 734 – 1.312 mgCa /L gleby co odpowiada zawartości niskiej do średniej. przy pH badanych gleb 6,8-7,5. Z prowadzonych od kilku lat analiz gleb w sadach wynika, że gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym stanowią tylko. 5-8% wszystkich gleb sadowniczych.

Wapń ma bardzo duży wpływ na właściwości fizykochemiczne gleby, poprawę stosunków wodno powietrznych i rozwój systemu korzeniowego. Dlatego też gleby kwaśne należy wapnować aby poprawić ich odczyn.

•    Zawartość w glebie antagonistycznych wobec wapnia pierwiastków tj. potas (w regionie grójeckim ponad 60% gleb ma wysoka zawartość przyswajalnego potasu), magnez, jon amonowy NH4 i wysoka zawartość związków glinu co jest nagminne na glebach bardzo kwaśnych o pH 4,5, których w regionie grójeckim jest prawie 15%.

•    Jakość i zdrowotność liści, zwłaszcza rozetkowych (znajdujących się w sąsiedztwie tworzących się owoców), w znacznym stopniu sprzyja pobieraniu wapnia przez drzewa w fazie podziału komórek owoców. Dobrze rozwinięte liście rozetkowe zapewniają bowiem wystarczający ”ciąg transpiracyjny”, oczywiście pod warunkiem właściwej temperatury powietrza i wilgotności gleby.

W tym okresie powinny więc być dostępne dla rośliny wszystkie składniki mineralne niezbędne dla rozwoju liści: azot, magnez, żelazo, mangan i cynk.

•    Ilość nasion – im więcej nasion w owocach tym wytwarzają one więcej auksyn dzięki czemu wapń jest w większym stopniu transportowany do owoców.

W okresie kwitnienia i początkowego wzrostu owoców, kiedy następują w nich intensywne podziały komórkowe, trwa także bardzo intensywny rozwój pędów i liści. W tym okresie drzewa zużywają zgromadzony w poprzednim roku w pędach wapń i pobierają duże jego ilości z gleby. Jednak w ostatnich latach w okresie kwitnienia występują wiosenne chłody, przymrozki lub susza. Nadmiar wody w glebie po długiej, mroźnej i bardzo śnieżnej zimie hamuje rozwój systemu korzeniowego. Zimno i nadmiar wody w glebie zmniejsza drastycznie dostępność wapnia dla roślin i ogranicza jego transport do pędów, liści, kwiatów i owoców.

Słabe strony programów nawożenia wapniem

Stosowane dotychczas w Polsce i Europie programy poprawy zaopatrzenia jabłoni w wapń polecają stosowanie dolistnych nawozów wapniowych dopiero od fazy orzecha laskowego, a czereśni i wiśni od wytworzenia zawiązków owoców. Taki schemat nawożenia zapobiega nadmiernemu rozcieńczeniu wapnia zgromadzonego w zawiązkach owoców w okresie pierwszych tygodni ich wzrostu, ale nie eliminuje konkurencji o wapń pomiędzy pędami i liśćmi a owocami w okresie intensywnego rozwoju. Od końca lat 90-tych nowy system nawożenia wapniem drzew owocowych wdraża amerykańska firma ALBION.

Nowy program nawożenia podczas kwitnienia

Podstawą nowego programu poprawy zaopatrzenia owoców w wapń jest wykonanie 3 zabiegów w pełni bezpiecznym dla roślin nawozem wapniowym Metalosate Calcium w fazie:
•    – różowego pąka
•    – pełni kwitnienia
•    – opadania płatków kwiatowych

Metalosate Calcium może być stosowany w okresie kwitnienia drzew owocowych, bez ryzyka uszkodzenia pręcików, słupka czy płatków kwiatów, ponieważ wapń jest w tym nawozie skompleksowany unikalnym zestawem aminokwasów pochodzenia roślinnego (kwas asparginowy, treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, alanina, cysteina, valina, metionina, isoleucyna, leucyna, tyrozyna, histydyna, lizyna, arginina, tryptofan), co zapewnia pełną kompatybilność nawozu z metabolizmem drzew owocowych. Aminokwasy zawarte w nawozie przyspieszają transport wapnia w roślinie i zapewniają jego praktycznie 100% wykorzystanie.

metalosate ca dawkowanie

Następnie, w zależności od odmiany, wieku drzew, przebiegu pogody wykonujemy 1-5 zabiegów nawozami wapniowymi np. Metalosate Calcium, Rosatop Calcium, Agrocean Ca, Rosacal plus, INSOL Ca, Ekolist wapniowy, Calcinit, Wapnovit.

nawozy sadownicze
Wpływ nawozu Metalosate Ca na średnicę i wybarwienie jabłek odm. Idared (Instytut Sadownictwa 2009)
nawozy sadownicze
Wpływ Metalosate Ca na plon handlowy i na ciężar pojedynczego owocu truskwawki odm. Elsanta

Kontrola efektów nawożenia

analiza chemiczna gleby
Wyniki analiz gleb (kwiecień 2011r.)

Przy stosowaniu nawozów Metaloste każdy sadownik ma możliwość skontrolowania skuteczności zastosowanych nawozów w trakcie wegetacji za pomocą analiz chemicznych liści i owoców wykonywanych w laboratorium firmy Albion. Analizy owoców wykonywane w czasie zbiorów są bardzo pomocne przy ustalaniu dawek nawozów na następny sezon.

Wprowadzenie nawozu Metalosate Calcium do programu poprawy jakości owoców jabłek, grusz, borówek, czereśni wymaga od sadownika pewnej odwagi i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, ale daje jednocześnie gwarancję uzyskania wysokiej jakości owoców i możliwość skorzystania z nowatorskich rozwiązań oferowanych przez firmę Agrosimex.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem nawozu Metalosate Calcium do programów nawożenia sadów są analizy ogrodnicze gleb wykonane wiosną 2011. Okazuje się, że zdecydowana większość badanych gleb w sadach w regionie Grójca jest uboga w przyswajalny wapń, bardzo często także w sytuacji uregulowanego odczynu. Na taką sytuację niewątpliwie wpłynęły intensywne opadu deszczu w 2010r oraz śnieżna zima. Dlatego też wprowadzenie oprysków nawozem Metalosate Calcium będzie w tym roku szczególnie korzystne.

Bezpłatne analizy chemiczne liści i owoców!

Promocja w sklepach Agrosimex – kliknij, aby dowiedzieć się więcej.