Wpływ nawozów wapniowych na jakość owoców

Przeważająca część sadowników stosuje nawożenie dolistne wapniem w celu poprawy jakości i zdolności przechowalniczej owoców malin, truskawek, jabłek oraz po to, by ograniczyć pękanie owoców wiśni i czereśni. Bez tych zabiegów jakość plonów byłaby zdecydowanie gorsza. To jednak nie wszystko, o co należy zadbać w kontekście dostępności tego pierwiastka dla roślin.

Trzeba pamiętać, że ilość wapnia pobieranego do budowy owoców jabłek to 3–8 kg/ha, a do budowy systemu korzeniowego, pnia, pędów i liści jabłonie potrzebują rocznie nawet 170 kg tego składnika na hektar. Dlatego należy zadbać o odpowiednie zaopatrzenie gleby w przyswajalne formy wapnia, żeby drzewa i krzewy owocowe mogły z niego korzystać przez cały okres wegetacji. W celu uzyskania owoców o najlepszych parametrach jakościowych, nadających się do długiego przechowywania, najlepiej połączyć nawożenie doglebowe wapniem, fertygację i nawożenie dolistne.

Właściwości wapnia

Wapń jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych:

 • odpowiada za jędrność owoców – jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych, związków pektynowych (protopektyn) i blaszki środkowej – dzięki niemu budowa tkanek jest stabilna,
 • wpływa na prawidłową gospodarkę hormonalną roślin,
 • kontroluje właściwą strukturę i funkcjonowanie błon cytoplazmatycznych oraz organelli (jądro i mitochondria),
 • wpływa na podziały komórek, ich wzrost i funkcjonowanie,
 • działa odwadniająco na koloidy plazmy,
 • jest składnikiem enzymów oddechowych – przy niskiej zawartości wapnia w owocach przechowywane egzemplarze intensywniej oddychają, w następstwie czego szybciej tracą turgor,
 • zapobiega występowaniu chorób przechowalniczych jabłek, takich jak gorzka plamistość podskórna i rozpad mączysty,
 • zwiększa jędrność i trwałość owoców truskawek i malin,
 • ogranicza sokowanie owoców wiśni i czereśni oraz ich pękanie.

Wapń ma ogromny wpływ na:

 • tworzenie struktury gruzełkowatej gleby – na glebach kwaśnych następuje degradacja chemiczna i rozpad struktur wtórnych minerałów ilastych,
 • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych – azotu, fosforu, potasu, magnezu, molibdenu,
 • rozwój systemu korzeniowego,
 • aktywność mikroorganizmów glebowych – na glebach kwaśnych zmniejsza się udział i spada aktywność bakterii nitryfikacyjnych i symbiotycznych, na glebach kwaśnych wzrasta ruchliwość metali ciężkich, zwłaszcza kadmu, ołowiu i glinu; nagromadzenie metali ciężkich w glebie może doprowadzić do ich nadmiernej koncentracji w roślinach; wysoka zawartość tych metali w owocach i warzywach dyskwalifikuje ich przydatność do konsumpcji.

Wapnowanie gleby w celu poprawy jej odczynu

Prawidłowe pH gleby dostosowane do wymagań:

 • jabłoni i grusz to 6,2–6,7;
 • wiśni, czereśni, śliw – 6,7–7,1;
 • truskawki i maliny – 5,5–6,2.

W celu zapewnienia prawidłowego odczynu podłoża należy je wapnować. Najłatwiej i najlepiej doprowadzić pH do poziomu optymalnego dla uprawianego gatunku przed założeniem uprawy. W związku z systematycznym wymywaniem wapnia z gleb ulegają one zakwaszaniu, dlatego konieczne jest systematyczne wapnowanie w celu utrzymania właściwego pH. Po neutralizacji jonów wodorowych zakwaszających gleby nadwyżka wapnia będzie dostępna dla roślin i może być przez nie pobierana.

Do poprawy odczynu gleby polecany jest Wapniak kornicki, Wapniak jurajski, Oxyfertil 75/25 i Oxyfertil G 80.

Czynniki Warunki optymalnego pobierania wapnia Ograniczenia pobierania wapnia
Środowiskowe
Naturalna zasobność gleby wzrost zawartości cząstek ilastych powoduje wzrost zawartości Ca, czyli generalnie im gleba cięższa, tym zawiera więcej Ca; gleby mineralno-organiczne, bogate w przyswajalny Ca gleby piaszczyste z natury ubogie w Ca
Materia organiczna bogate w Ca resztki roślin dwuliściennych, głównie z rodziny motylkowatych, komosowatych i kapustowatych ubogie w Ca resztki zbóż
Odczyn gleby zakres optymalny pH 5,5-7,2 poniżej pH 5,5 dostępność Ca ogranicza Al, Fe i Mn; powyżej pH 7,2 Ca tworzy słabo rozpuszczalne związki
Wilgotność gleby proporcjonalna do stopnia nasilenia transpiracji; warunki tlenowe (70-90% polowej pojemności wodnej) niedobór wody - zmniejsza dostępność Ca; nadmiar wody - uruchamia związki antagonistyczne względem Ca
Temperatura optymalne warunki termiczne i wodne; gleby zasobne w inne składniki mineralne, przykładowo: N, P, Mg
Warunki wzrostu korzeni optymalne warunki termiczne i wodne; gleby zasobne w inne składniki mineralne, przykładowo: N, P, Mg odczyn gleby poniżej pH 5,5; obecność zagęszczonych warstw gleby
Żywieniowe
Azot azot w formie N-NO3 (azotanowej) zwiększa pobieranie Ca azot w formie N-NH4 (amonowej) silnie ogranicza pobieranie Ca
Fosfor, siarka dobra, lecz nie nadmierna zasobność w P i S nadmiar anionów P i S tworzy z Ca związki o małej rozpuszczalności
Magnez, potas gleby umiarkowane zasobne w Mg i K gleby bogate w mg i K - antagonizm
Sód, zasolenie niska zawartość Na nadmiar Na

Kiedy i czym wapnować glebę?

Z prowadzonych przez Agrosimex badań wynika, że bardzo często nawet na glebach o uregulowanym pH – na poziomie 6,5 i więcej – zawartość przyswajalnego wapnia jest bardzo niska. Najniższy zanotowany poziom to 53 mg Ca/l gleby, a najwyższy >5000 mg Ca/l gleby. Jednak zdecydowana większość badanych gleb ma zawartość wapnia odżywczego w przedziale 210–500 mg Ca/l. Dla porównania – optymalny poziom wapnia odżywczego dla większości upraw sadowniczych wynosi 1000–1500 mg/l podłoża.

Wapń jest łatwo wymywany z gleby, a roczne straty wynoszą do 350 kg CaO. Do uzupełniania w glebie zawartości wapnia odżywczego doskonałym i ekonomicznym rozwiązaniem jest nawóz ASX Siarczan wapnia. Zawiera on 31% CaO rozpuszczalnego w wodzie, łatwo dostępnego dla roślin. Najlepiej zastosować go jesienią lub bardzo wczesną wiosną, żeby wapń był dostępny dla drzew i krzewów od ruszenia wegetacji. W trakcie wegetacji niedobory tego pierwiastka można uzupełnić, stosując nawozy: Qrop Mix (saletra potasowo-wapniowa) – który zawiera 14% N, 23% K2O i 14% CaO rozpuszczalnego w wodzie – Saletrę wapniową polową czeską Lovofert, Nitrabor, Tropicote.

Fertygacja z nawozami wapniowymi

W związku z systematycznie powtarzającym się w ostatnich latach deficytem wody w wielu sadach stosowane jest nawadnianie. Często po samym nawadnianiu odczyn gleby pod kroplownikiem wzrasta nawet o 1 jednostkę. Jednocześnie podczas intensywnego nawadniania drzewa pobierają go więcej, ale też z wierzchnich warstw gleby są wypłukiwane wapń, magnez i potas. Dlatego trzeba razem z wodą podawać nawozy zawierające wapń – saletrę wapniową (Calcinit, Ducanit) oraz CaTs Tiosiarczan wapnia, który dzięki swoim wyjątkowym zaletom jest nie tylko źródłem wapnia i siarki, ale także poprawia wykorzystanie azotu, potasu, magnezu i żelaza.

Nawozy wapniowe dolistnie

Bardzo ważne jest, żeby nawożenie wapniem rozpocząć jak najwcześniej, nawet w okresie kwitnienia, stosując nawóz Metalosate Calcium w fazach: różowego pąka, pełni kwitnienia i opadania płatków kwiatowych.

Wykonane w czasie kwitnienia opryski tym nawozem skutecznie likwidują niedobory wapnia w młodych liściach i kwiatach oraz zmniejszają konkurencję o ten pierwiastek pomiędzy poszczególnymi organami drzew. Zawarte w Metalosate Calcium aminokwasy roślinne stymulują podziały komórkowe, lotność pyłku i wiązanie owoców. Dzięki zlikwidowaniu deficytu wapnia w liściach lepiej się one rozwijają i produkują więcej asymilatów, a co za tym idzie – owoce są lepiej odżywione i lepiej rosną.

Po kwitnieniu, kiedy największy deficyt wapnia został zniwelowany, należy systematycznie – co 10–14 dni, stosować nawozy wapniowe: Metalosate Calcium w dawce 2 l/ha (1 zabieg), Viflo Cal S – 3 l/ha, Rosatop Ca – 5 l/ha lub Calciminal – 2– 4 l/ha oraz – na zakończenie sezonu – Metalosate Calcium w dawce 2 l/ha i Folanx Ca29, który zawiera wapń w postaci mrówczanu wapnia, w dawce 5 kg/ha.

celu poprawy jędrności owoców na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem owoców polecane jest wykonanie zabiegu nawozem ASX Krzem plus w dawce 0,5 l/ha.

Kompleksowe podejście do likwidacji niedoborów wapnia oraz poprawy zaopatrzenia w ten składnik gleby i drzew gwarantuje uzyskanie wysokich plonów doskonałej jakości, nadających się do długiego przechowywania.

Krzysztof Zachaj, Iwona Polewska